דרכי הזנה ביצורים החיים ובחיידקים – סיכום

  1. אוטוטרופים

יצורים אוטוטרופים מייצרים את החומרים האורגנים הדרושים להם מחומרים אנאורגנים באמצעות מקור אנרגיה.

יצורים פוטואוטוטרופים- בונים את החומרים האורגנים בתהליך הפוטוסינתיזה ומקור האנרגיה הוא קרינת השמש.

יצורים כימואוטוטרופים- בונים חומרים אורגנים תוך שימוש באנרגיה המופקת שמקורה בחימצון של תרכובות אנאורגניות

  1. הטרוטרופים

יצורים חיים הניזונים מתרכובות פחמן אורגניות ומחומרים אחרים בגופם של אורגניזמים שהם אוכלים אותם.

האוטוטרופים יוצרים תרכובות אורגניות המשמשות להם מקור אנרגיה וחומרים לבניית גופם , ההטרוטרופים משתמשים בחומרים האורגנים מיצורים אחרים להפקת אנרגיה ולבניית גופם.

האוטוטרופים הם היצרנים בבית הגידול, ההטרוטרופים תלויים ביצרנים לקיומם. ההטרוטרופים מתחלקים לצרכנים ומפרקים.

חלק מהצרכנים ניזון על חומר אורגני חי וחלק על חומר אורגני מת ( פגרים והפרשות).

היצרנים מכניסים את המזון לגופם ושם הוא עובר תהליכי עיכול בעזרת אנזימים. המולקולות הקטנות הנוצרות מוכנסות לתאים ומשמשות להפקת אנרגיה ובניית חומרים.

המפרקים מפרישים אנזימים לסביבתם המסייעים לירוק התרכובות האורגניות, חלק מתרכובות אלו נספגות לגוף המפרקים ומשמשים להם להפקת אנרגיה ובניית חומרים.

תוצרי פירוק שלא נספגו ע"י המפרקים נשארים בסביבה ומנוצלים ע"י אורגניזם אחרים בקרקע.

 

 

 

חזרה אל: סיכומים בביולוגיה \ מיקרוביולוגיה

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: