מיקרוביולוגיה: צורתם וגודלם של החיידקים והייחוד במבנה שלהם – סיכום

החיידקים הם קטנים מתאי צמחים או בעלי-חיים, ומבנה תאיהם פשוט הרבה יותר,הפרק זה נבחן את מבנה החיידק, ונשווה אותו למבנה תאיהם של אורגניזמים אחרים.

החיידקים הם הזעירים שביצורים החיים בעלי מבנה תאי. ממדי החיידקים נאמדים במיקרונים. גודלם של רוב החיידקים נע בין 2 ל-5 מיקרונים אורך ובין 0.2 ל-2 מיקרונים רוחב. רק סוגי חיידקים מעטים מגיעים לגודל גדול מ-20 מיקרונים.
החיידקים מופעים במספר מוגבל של צורות" הצורות הנפוצות הן תאים דמויי מקלות- מתגים כדורים ובעלי צורה סלילית )ספירילים(.
החיידקים אם אמנם יצורים חד-תאיים, אך יש ולאחר החלוקה התאים אינם נפרדים זה מזה ונשארים צמודים, וכך נוצרות קבוצות או משובות. קיימים חיידקים כדוריים )קוקים( הנשארים מחוברים בזוגות, בקבוצות של ארבע, בצורת מחרובת או בצורת אשכול. החיידקים המוארכים – המתגים – נשארים לעיתים דבוקים זה אל זה בצורת חוטים כאשר קצה המתג האחד צמוד לקצה המתג השני. הספירליים נשארים בדרך כלל בודדים. צורת האקטינומיצטים – שהם בעלי חשיבות רבה כי מפיקים מהם מספר רב של חומרי אנטיביוטיים – מסובכת יותר: התאים מייצרים מעין תפטיר
מסועף, הדומה לתפטיר פטריות עובש, אך גודל ומבנה תאיהם כגודל וכמבנה תאי
חיידקים.
חזרה אל: סיכומים בביולוגיה \ מיקרוביולוגיה

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים: