הציונות והאידיאולוגיה הציונית – סיכום

הציונות מהווה פתרון לאומי ומודרני לבעיית היהודים, לא פתרון דתי, לא פתרון הגירה אלא תנועה הטוענת שהייחוד של היהודים בכל מקום הוא הבסיס הלאומי. בהיותה חלק מתנועות מודרניות, הציונות הושפעה מכמה מקורות: 1. מקורות חיצוניים– כמו התנועה הלאומית באירופה, הרציונליזם והסוציאלזם. 2. גורמים פנימיים– המורשת ההיסטורית ותנאי החיים של היהודים במקומות השונים (עוני, אי וודאות) השפיעו על התגבשות הרעיון הציוני.

כשמדברים על הציונות אמנם עוסקים בתנועה בעלת מאפיינים משותפים אך התנועה נחלקה במספר סוגיות: מה יהיה היחס לדת? מחלוקת סביב השאלה המעמדית? איך ממומש באופן פוליטי הרעיון הציוני? התגבשו כמה דרכים כמו ציונות מדינית (קבלת צ'ארטר על א"י), ציונות מעשית (קניית קרקעות והקמת יישובים) האפשרית רק אם הריבון מאפשר אותה. וציונות סינטטית (משלבת בין השניים)

עיקר האידיאולוגיה הציונית: 1. שלילה הגולה– פתרון הבעיה היהודית אינו הגולה. 2. רצון עצמי ופעילות עצמית– לא מחכים לאל או לכוחות על טבעיים שיגרמו לשינויים אלא לקיחת הגורל היהודי בידיים. 3. תפיסת עולם חילונית– למרות שבציונות היו דתיים עדיין מדובר בתנועה חילונית שיצאה כנגד סדרים דתיים מסורתיים. 4. זיקה לארץ– על אף מחלוקת (אוגנדה) יש זיקה להתיישבות לא סתם ארץ אלא בישראל דווקא. 5. חלוציות– משותף לכל מי שקיבל את השקפת העולם הלאומית היא הרעיון שהנס יתרחש על ידי יחידים שיילכו לפני המחנה ויבנו תשתית כלכלית, פוליטית וההמון יבוא לאחר החלוצים. המשמעות היא שהחלוצים יכלו לתבוע זכויות ומשאבים כי הם הגיעו ראשונים, זה רעיון עם השלכות. 6. דמות יהודי חדש– לא רק רוצים לרכז את כל היהודים אלא גם ליצור אדם חדש. הצבר, הצבא. 7. אוטופיה ציונית– לא סתם חברה אלא חברת מופת לעולם שיסתכל על מה שנבנה כאן. 8. זיקה לתרבות היהודית– לא לדת אלא למובן הרחב של יהדות, היסטוריה וכו'.

כדי לממש את האידיאולוגיה הציונית יש לבנות מוסדות שיתרגמו רעיונות לביטויים מעשיים; 1. מוסד ראשון- הסתדרות הציונית הוקמה על ידי הרצל (1897), היא הקימה ארגונים שהופכים את החזון למעשה: בנק אנגלופלסטינה– אתה צריך מוסד שיעמיד את כסף. מקימים ארגון שמטרתו רכישת קרקעות- קק"ל. עד הקמת המדינה כל ההתישבות היא באמצעות רכישת קרקעות, לעתים יושבים אריסים בקרקעות ואנשים שצריך לפנות ולשלם להם- תהליך הדורש מבנים ארגוניים.

חזרה אל: החברה הישראלית – סיכומים

ראו גם:

הרבה לפני הרצל: מבשרי הציונות המוקדמים

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: