פיקוח הדוק על המשמעות

פיקוח הדוק על המשמעות הוא האלמנט המגדיר של הסיפור הדידקטי, על פי ההגדרה המרחיבה. הפיקוח על המשמעות נועד לתווך דרך הסיפור הבדיוני את עמדתו כלפי המציאות הממשית. במסגרת "פיקוח" זה כפופים כל מרכיבי הסיפור למוטיבציה האידיאית (להלן) המנחה את הסיפור ומשרתים אותה כך שהמסר יועבר בצורה ברורה וחד-משמעית. מבנה העלילה, אפיון הדמויות, הסגנון ושאר מרכיבי הסיפור נקבעים לפי הדרך שבה הם משרתים את האמירה המבוקשת. לצורך הפיקוח ההדוק על המשמעות עומדות שתי דרכים להבניית היחס שבין העולם הסיפורי והעולם הממשי שאודותיו מבקש הסיפור לטעון דבר מה. יחסים אלו הם הרפרזנטטיבי המבקש להציג בסיפור עולם דמוי מציאות והאילוסטרטיבי המבקש לדמות ולהמחיש אלמנט כלשהו בעולם הממשי מבלי בהכרח להידמות אליו.

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים: