הנמקות סיבתיות מסתברות

הנמקות סיבתיות מסתברות – הנמקה סיבתית מסתברת היא מבנה עלילתי בו מוסבר קיומו של אלמנט בעלילה (כגון אירוע) בדרך של קשר סיבתי עם אירוע אחר ובאופן שיהיה מתקבל על הדעת הסבירה. מבנה של הנמקה סיבתית מסתברת הוא כזה הפועל לפי הגיון מוכר מן המציאות הממשית וככזה הוא נתפס כטבעי ומספק. האלמנטים שמתקשרים בקשר סיבתי יכולים להיות משני סוגים, כזה הלקוח מעולמן הפנימי של הדמויות וכזה המתקיים במציאות החיצונית להם. כך יכול אלמנט פנימי להסביר את התרחשותו של אירוע חיצוני ואילו זה יכול להסביר אירוע חיצוני אחר או מצב פנימי. דרך ארגון עלילה זו מתקשרת לסיפור הריאליסטי בכך שהיא עושה שימוש בדגמים הלקוחים מן המציאות בכדי לייצג או לדמות אותה.

עוד דברים מעניינים: