האקספוזיציה ותפקידה בסיפור המקראי

*אקספוזיציה– (חשיפה) רקע, הקדמה-מביאה נתוני יסוד להבנת העלילה בהמשך:

 – שמות הגיבורים

 – יחסי הקרבה

 – הזמן

 – המקום

 – לקח, מסר.

מי הקהל איליו נמסרו הדברים ומהי תגובתו?

 – מהי נקודת התצפית בה הסיפור מסופר? של המספר או של אחת הדמויות.

בסיפור המקראי יש הרבה חוסרים ומצופה מהקורא להשלימם. למלא פערים, ניתן להשלימם ממדרשים.

ישנן חזרות רבות  במקרא, סיפור שמסופר מספר פעמים. מה ההבדלים בין הגרסאות השונות?

אין בתנ"ך תיאורים רבים. אנו לומדים על הדמויות מתוך השיחות בניהם.

שופטים פרק ד' וה' עוסקים באותו נושא. שניהם עוסקים במלחמת דבורה וברק בכנענים.

פרק ד'- על דרך הפרוזה,

פרק ה'- על דרך השירה.

פרק ד'- 3 הפס' הראשונים הם אקספוזיציה– האויב הוא יבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו שיושב בצפון- יוקנעם.

יבין מלך חצור נזכר בתנ"ך בעבר. דבורה לוקחת את ברק כשר הצבא והוא מגייס את בני נפתלי וזבולון. הכוח יתרכז בהר תבור ויקבע את תחילת הקרב. היו 10 אלפים לוחמים. דבורה אומרת שהאויב יבוא לנחל קישון .ברק ירד מהר תבור והיה מפגש עם הכוח הכנעני. ה' גרם לרכבו של סיסרא להיתקע בבוץ, והוא ברח. לבסוף יעל הרגה אותו. ע"י כך ישראל ניצחו בקרב.

פרק ה'– מספר על כך שהיה גשם ונחל קישון עלה על גדותיו. לכן היה בוץ רב וסיסרא נתקע שם. השבטים שנלחמו הם בנימין, אפרים, מנשה , זבולון, נפתלי, יששכר. המלחמה הייתה בתענכים, היו 40 אלף לוחמים. יש שבח למשתתפים וגנאי למשתמטים- דן, ראובן.

– הפרקים מעט שונים אך משלימים זה את זה ע"י כך שפרק ד' מתמקד בהתחלה, בתכנון, בהערכות ובתוצאות הסופיות. פרק ה' מפרט את התפתחות המלחמה לפרטיה השונים, משלים פרטים. לכן פרק ד' מדבר רק על חלק מהשבטים, על 10 אלפים לוחמים. התחלת המלחמה הייתה בהר תבור אך ירדה לתענכים. בפרק ה' כתוב שיעל הייתה סוכנת כפולה, לכן סיסרא חשב שיכול לסמוך עליה. ישנו גם לעג על אמו של סיסרא שחיכתה לראות מה יביא לה מהמלחמה.

 

חזרה אל: אמצעים אמנותיים במקרא

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: