מותו של סוכן / ארתור מילר – סיכום ותקציר

רקע למחזה "מותו של סוכן"

ארתור מילר, מחזאי בן ימינו נאבק כנגד החלום האמריקאי, חלום ההצלחה, שהאדם המודרני רודף אחריו כל ימיו. לחלום יש הגדרות מדויקות, הוא כולל בדרך כלל בריכת שחייה, מכונית מודרנית, מכשור אלקטרוני והישג בתחום המיני, הקשור בכיבוש נשים. למה נוצר החלום האמריקאי? מה הרקע שלו?

הסבר אחד  קשור למעבר מהחברה הישנה, החברה האירופית, לחברה האמריקאית החדשה, בחברה המסורתית הישנה המעמד החברתי היה ברור והסתמנה בו חלוקה ברורה בין מעמדות. לעומת זאת, בחברה החדשה באמריקה, זכאי כל אדם להגיע לעושר הכלכלי. כל אדם יכול להגיע לעושר הכלכלי אם ישעבד את עצמו לאורך שנים למקום עבודה קבוע וליכולת הכנסה קבועה ושיעבוד מוחלט לבנקים. אך אם נפגעת, ואינך יכול להשלים תשלומיך לבנק, כל רכושך יילקח ממך, יימכר, ואתה תישאר חייב.

הסבר שני  קשור לצורך ליצור שוק ולהגדיל את כוח הקנייה של האנשים. רכישה של מוצרי מותרות כמו בית, מכונית, צרכי לבוש, מזון, ריהוט ועוד, מפעילה את קווי הייצור במפעלים ויוצרת חברה קפיטליסטית השואפת לרווח גדול.

הסבר שלישי הוא רצונה של החברה הבורגנית למנוע השתלטות של אידיאלים סוציאליסטיים. בחברה המסורתית הישנה שלטה האמונה הדתית. עם ההתפתחות המודרנית, הרעיון הדתי איבד את ערכו, ובמקומו התפתח האידיאל הסוציאליסטי השוויוני. הדרך להיאבק בחלום האוטופי היתה ליצור חלום שניתן להגשימו- והוא החלום האמריקאי [בית, מכונית וכ"ו].

המחזה "מותו של סוכן" עוסק בטרגדיה של האדם המודרני המשתעבד לחלום הגורם לו לצאת למירוץ, שבסופו הוא מגלה את האמת שנותר ללא כלום. לכן, גיבור המחזה בשנות השישים לחייו, לאחר שהתברר לו שנכשל סובל מסיוטים תוך כדי נסיון להסביר לעצמו מדוע נכשל.

הטרגדיה המודרנית:

"מותו של סוכן" בנוי במבנה של הטרגדיה המודרנית, הוא דן במצב טרגי כשהגיבור שלו הוא אדם מהמעמד הבינוני המנסה במאמצים עילאיים לממש חזון כלשהו למציאות. הוא מתמסר עד תום למאבקו האישי ומנסה להוכיח כי האדם הוא בלתי מנוצח. ווילי לומן השואף להיות סוכן נוסע מצליח ואהוד, ואיש משפחה מסור, הוא אדם פשוט הדבק במטרתו בהחלטיות שאינה יודעת פשרות, גם אם דרכו אווילית במקצת. במובן מסוים הוא צועד לקראת מותו ואינו ממשיך לחיות כתבוסתן מוצהר. הוא קורבן הסביבה החברתית בה הוא חי, אשר דפוסי החברה שלה מושתתים על ערכים מזויפים. הוא שם לו מטרה ומוכן להיאבק למענה על אף התוצאות המרות העלולות לבוא בעקבות זאת. לדעת ארתור מילר המחזאי, ההתחייבות האבסולוטית הזאת, למרות הסבל האישי של גיבור המחזה ווילי לומן, מקנה לגיבור שכזה מעמד טרגי. מאחר שלבעיות בהן הגיבור המודרני מתחבט יש כיום משמעות גדולה יותר מאשר לבעיות בהן התחבט הגיבור הטרגי של הטרגדיה הקלאסית העתיקה, הרי שהגיבור המודרני עשוי להטוות דרך לבני דורנו זה.

תקציר ומבנה עלילת "מותו של סוכן"

המחזה "מותו של סוכן"  בנוי משני מישורים.

מישור המציאות- מתאר התרחשות בניו יורק בשנות החמישים. הוא מתאר התרחשות בת עשרים וארבע שעות, ועוד תמונה נוספת של תפילת אשכבה על קברו של ווילי.

מישור העבר- מתאר את סיוטיו של ווילי המבוססים על מאורעות שארעו לפני 17 שנים.

במישור המציאות, ביתו של ווילי קוטג' דו משפחתי עומד מוקף בתי ענק החוסמים בעדו את אור השמש. בעבר היו פה בתי נופש בנוסח כפרי והרבה מרחבים ירוקים. בעקבות גל ההגירה הפך האזור לצפוף אוכלוסין. ווילי, זקן שנכשל, בן 65, כבר לא מקפיד בלבושו סובל מסיוטים, צריך לשלם את התשלום האחרון בעבור הבית ודמי הביטוח. אשתו לינדה בת גילו. בבית נמצאים באותה שעה שני הבנים, רווקים מזדקנים, ביף כבן 34, והפי בן 32.

במישור הסיוט, הסיוטים מופיעים בסדר אסוציאטיבי והם מתקשרים אל המאורעות המתבצעים בהווה. אין ביניהם קשר כרונולוגי.

מישור העבר והסיוט בסדר עלילתי

ווילי לומן סוכן נוסע מצליח, במלוא אונו בשנות הארבעים לחייו גאה בהצלחותיו, חולם למות כסוכן נוסע. בנו ביף, ספורטאי מצליח בבית הספר, תלמיד טוב, עתידו מובטח. האוניברסיטה של וירג'יניה הציעה לו מילגת לימודים ושלחה לו את בגדי הספורט שלה. קיימת אצלו בעיה במתמטיקה והמורה לא מוכן לבוא לקראתו. ווילי דוחק בילדיו להצליח בכל צורה שהיא, וכאשר חברו של ביף ברנרד מציע לו להעתיק את העבודה ממנו ווילי דוחק בו להעתיק למרות שהדבר אינו מוסרי. ווילי מצדיק את ילדיו בחטאיהם, כשהם גונבים כדורים מבית הספר הוא מצדיקם כי הם עשו זאת כדי להתאמן בספורט, ילדיו גונבים עצים מהבניין ההולך ונבנה, ווילי מצדיקם כי כוונותיהם טובות, הם מתכוונים לתקן את גדר ביתם. השקפת עולמו באה לידי בטוי כאשר הוא מזהיר את ביף שיש לו הצלחה עם בנות, לדעת להבחין בין הנערות, הוא זכאי לנצל את הנערה,אך להיזהר שלא ליפול בפח. האישה מוצגת ככלי שרת, ולא כיצור עצמאי בעל זכויות.

אחיו הבכור, בן, הגיע לאפריקה, נכנס לג'ונגלים ויצא מתוכם מיליונר. ווילי מחפש את ההצלחה, בעוד בן הוא סמל ההצלחה. החברה מדומה לג'ונגל שחוקיו הם:"כל החזק-שולט".

מי שעסק בסחר עבדים באפריקה יצא מיליונר. בימינו אין סחר עבדים, אך המונח "סוחר עבדים" נשאר כמטפורה לסוחרי הנשק, סוחרי הנשים, זונות וסמים.

החלום האמריקאי מציג את יחסי ההורים כיחסים שמרניים מאוד, ביף נקלע לסיטואציה בה ווילי נמצא בחדר במלון עם אישה זרה, ביף מבין במה דברים אמורים, בורח ומפסיק ללמוד ולהתקדם. הוא שורף את בגדי הספורט שהיוו סמל להצלחה, נודד ולא מוצא את מקומו.

עלילת העבר נעה ממצב של הרמוניה אל המשבר המתחולל בעת ביקור ביף אצל אביו במלון בבוסטון, אפיזודה זו היא שיא עלילת העבר, שכן בעקבות העימות בין השניים מתבטלת האפשרות לחדש את מערכת היחסים האידיאלית ששררה ביניהם. מכאן ואילך נלחמים ווילי וביף זה בזה עד חורמה.

מישור המציאות:

חמש עשרה שנה לאחר המשבר עם ביף, מתפתחת העלילה במסגרת יממה אחת. למרות שהרצף הלינארי של עלילת המחזה נשבר על ידי סטיות מרובות אל העבר, מוצגים אירועי ההווה בסדר כרונולוגי. בממד ההווה נפתחת העלילה בשיבתו הלילית הבלתי צפויה של ווילי הביתה, והיא נמשכת בהצגת האירועים המובילים לעימות האחרון בינו לבין ביף, ומסתיימת בהתאבדותו של ווילי בלילה שלמחרת. ווילי מצטייר כאדם מזדקן השרוי באפיסת כוחות מבחינה גופנית ונפשית. חוסר יכולתו להתרכז בנהיגה, מצבי רוחו הקיצוניים והמתחלפים במהירות, נטייתו לשקוע בזכרונות ולאבד מגע עם המציאות, כל אלה יוצרים תחושה שווילי עומד לפני התמוטטות נפשית גמורה. לצד עיצוב מצבו הנפשי המעורער של ווילי עולות כמה סיבות לדכאונו העמוק. ווילי מודאג באשר לעתידו של ביף בן ה-34 שעדיין לא מצא את מקומו בעבודה ובחברה. הוא מודע לכך שהווארד מעסיקו החדש בחברה בה הוא עובד זה שנים רבות רואה בו סוכן מיותר בחברה. הוא כואב את אובדן ערכו הכלכלי של ביתו שרכש בעמל רב כל כך. ביתו מוקף בבתי דירות הסוגרים עליו מכל הכיוונים. הוא חש שבערוב ימיו נותר בלא כלום. זקן ועייף שחייו נקלעו למבוי סתום שממנו יש מוצא רק במוות. חוסר יכולתו להתמודד עם מה שנתפס בעיניו כמצב חסר מוצא גורם לנטייתו לשקוע בעבר. ככל שחלה החמרה במצבו הנפשי וחוסר הטעם בחייו גובר, כך הוא שוקע יותר ויותר בעבר שתחילתו בהתרפקות נוסטלגית ובהמשך הוא תופס את חוויותיו מן העבר כטעויות חיים המובילות לתוצאה בלתי הפיכה וקטסטרופלית. האירועים החיצוניים המקדמים את סופה של העלילה מערערים לחלוטין את איזונו הנפשי של ווילי. פיטוריו של ווילי על ידי הווארד. כשלונו של ביף אצל אוליבר מעסיקו לשעבר, ההתנגשות הנוראה בינו לבין ביף במסעדה, ולבסוף נטישתו על ידי שני בניו, כל אלו מגבשים את החלטתו הסופית לשים קץ לחייו.

נקודת השיא של המחזה "מותו של סוכן"

התפתחות העימות האחרון בין ווילי לבין ביף.

תמונת העימות המתרחשת בהווה מהווה את שיאו של המחזה כולו. בתמונה זו עומדים האב והבן זה מול זה ומנסים לפתור אחת ולתמיד את הקונפליקט ביניהם. תמונה זו היא תמונת הכרח, כי היא נבנית מהשתלשלות העלילה והיא זו שיוצרת אפשרות להתרה, היא אף האפשרות לפתרון הסיבוך שקיים במחזה. זהו עימות גורלי הנוצר משרשרת אירועים חיצוניים ופנימיים. שני היריבים מעוניינים לאלץ את האחר לוותר על עמדותיו ולהגשים את הרצוי בעיניו שלו, לכן המאבק מחריף ביניהם.

ביף מנסה להסביר לווילי את השינוי שהתחולל בו לאחר המפגש עם אוליבר מעסיקו לשעבר שהניח לו לחכות לו במשך שש שעות, ואחר כך משראה אותו לא זכר כלל מי הוא. הוא מבין בפעם הראשונה את מהות השקר שעליו התבססו חייו עד כה. הוא מבין כי מעולם לא היה סוכן מכירות, אלא נער שליח, אם כך חייו עד עתה היו שקר מגוחך שארך 15 שנים. הוא חווה הארה המאלצת אותו להתמודד עם עובדות החיים בצורה בוגרת. מהות ההארה חושפת את יחסו האמביוולנטי של ביף לחלומות הגדולה של אביו. מבחינת התפתחותו הנפשית, מהווה המפגש עם אוליבר נקודת מפנה כי הוא מכיר באמת שאותה ידע  כל הזמן, אך סירב להתמודד עמה כי מעולם לא נועד לגדולות כי איננו מנהיג מלידה וכי איננו מסוג האנשים שלהם מלווים סכומי כסף גדולים. ביף מספר לאביו את העובדות מתוך כוונה שהפעם ייפקחו עיניו לראות עד כמה בנו לא שווה כלום, אך הצורך של ביף להיצמד לעובדות כדי שיוכל להתחיל להתמודד עם חייו בדרך חדשה עומד בסתירה לצורך של ווילי השבור ורצוץ בגלל פיטוריו להאזין לאיזו חדשה טובה, הוא זקוק לאפשרות להיאחז באיזו תקווה, ולו הקלושה ביותר. פיטוריו של ווילי, מצבו הנפשי המעורער והתנהגותו המוזרה המובילה אותו בצורה תכופה לחיות בעבר, גורמים לביף להילחם על המשמעותי והמהותי ביותר עבורו. למרות רחמיו על אביו אין הוא יכול בשלב זה של התפתחותו הפנימית להעמיד פנים מול אביו, הוא להוט להתחיל לבנות לעצמו בלב שלם את חייו כפי שהוא מבקש אותם לעצמו.

לעומת זאת, דוקא אותו כורח פנימי הדוחף אותו להשתחרר באופן גמור מנטל הציפיות של אביו ממנו, יוצר אצל ווילי דחף מנוגד להיאחז ביתר שאת באשליה שכשלונותיו של ביף נובעים מרצונו לעשות לו דוקא ולנקום בו על העבר. במוחו המבולבל מצטיירים קווי דמיון בין כשלונו של ביף במתמטיקה וסירובו לציית להוראותיו, לבין כשלונו אצל אוליבר וסירובולציית עתה להוראותיו, וכשהוא ננטש על ידי ביף במסעדה, כשם שננטש על ידו בעבר בחדרו שבמלון, הוא שוקע כליל בסיטואצית המשבר מן העבר ורואה בהן אשמתו שלו בשיבושה של דרכו הבטוחה של ביף אל ההצלחה. ווילי בורח מן האמת ומן הצורך להודות בפני עצמו כי במוקדם או במאוחר היה ביף נתקל בקשיים שעמם לא היה מצליח להתמודד בגלל החינוך שהעניק לו. הוא פוחד אף להתמודד עם העובדה שלבנו שהוא כה מעריץ חסרים לגמרי אותם כישורים נפלאים שיוחסו לו על ידו. מבחינתו, הודאה כזו בלתי אפשרית כי היאתובעת ממנו להודות בבזבוז של חיים שלמים שהוקדשו לטיפוח חלום ההצלחה של ביף הגדול.

התאבדותו של ווילי:

מלכתחילה מוצג ווילי כאדם "עייף מוות" שאיזונו הנפשי רופף. במהלך העלילה הוא מתנסה בחוויות קשות ונאלץ לבסוף להתמודד עם פיטוריו ועם המרדנות והעוינות של בנו ביף.

משתלטת עליו הרגשה של ייאוש תהומי המשבשת עליו את דעתו. כתוצאה מכך מאבד ווילי את תחושת המציאות ונדמה לו כי בן [אחיו] שב לבקרו כדי לייעץ לו כיצד לנהוג משחרב עליו עולמו. לנוכח כשלון חייו רעיון ההתאבדות הולך וכובש את ליבו. בעיניו דמי ביטוח החיים שלו מייצגים את שוויו היחיד בהווה. ווילי שאיבד אפילו את מעמדו כמפרנס המשפחה ומעתה אם ימשיך לחיות יהיה תלוי לחלוטין בחסדיו של צ'ארלי שכנו, מבקש למות  ולהכניס כסף לחשבון המשפחתי כדי לפצות את לינדה על סבלה ולמנוע ממנה את הצורך להתמודד עם קשיים חדשים שייוצרו בחייה בעקבות פיטוריו. בד בבד, למרות היותו מנוצח ומיואש שלחייו אין ערך, מתרחשת בו כפילות זהויות, הוא מאמין באותו דימוי של "מצליחן" שבנה בעיני בניו, הוא בטוח שלהלוויתו יבואו המונים וכך יעלה בידו להוכיח לביף את ערכו האמיתי ולגרום לו לשנות את דעתו עליו ועל כדאיותן של המטרות שלמען השגתן עמל כל חייו.

בתודעתו הולכת ומתגבשת ההכרה שבאמצעות עיסקה זו יעלה בידו להגיע להישג ממשי ובעל ערך. גיבוש רעיון ההתאבדות כרוך במניעים אגואיסטיים ואלטרואיסטיים כאחד. אמנם, הוא מבקש לפצות את לינדה על סבלה ולהעניק לבניו משהו במותו, אך הוא גם מבקש להוכיח לביף את הצלחתו ולהניח בידיו ירושה שתאלץ אותו לבנות את עתידו בעולם העסקים ולהגשים את ציפיותיו ממנו.

לכאורה, פותח הסיום ההרסני פתח לבנייתם של חיים חדשים. מתוך הכאב והיאוש נותר בידי כל אחד מן היריבים ערך חיובי – ערך האהבה. ווילי בוחר להקריב את עצמו למען הצלחת בנו האהוב, כדי שלבנו תינתן הזדמנות לבנות לו חיים שיש בהם טעם של ממש. אולם, באורח אירוני ווילי מבקש באמצעות בנו להגשים את עצמו ולחזק את צדקת דרך החיים שבחר.

ווילי מת על קידוש אהבתו לבנו, אך גם על קידוש הגשמת עצמו וחלומותיו בדמות בנו, ממשיכו ויורשו, ובחירה במוות משמעה אישור מחודש  של הערכים ודרך החיים בהם האמין.

סיכומים נוספים והרחבות על "מותו של סוכן":

האירוניה והטרגדיה במחזה "מותו של סוכן"

דמויות במחזה "מותו של סוכן"

סמלים וסמליות ב-"מותו של סוכן"

לכל הסיכומים לבגרות בספרות

עוד דברים מעניינים: