עיצוב הבדוי על רקע הממשי

עיצוב הבדוי על רקע הממשי – מיקום העלילה הבדיונית בהקשר קונקרטי ומוכר. בדרך עיצוב זו מתרחשת העלילה בנסיבות (זמן ומקום) הלקוחות מן המציאות בין אם בדרך ישירה, כלומר, זמן ומקום שאכן קיימים במציאות, או בדרך מייצגת, כלומר נסיבות שהן בנות דמות של כאלו הקיימות במציאות. הקורא הנתקל בדרך עיצוב שכזו אמור לזהות בנקל את הסביבה שבה מתרחשת העלילה ולהכיר מראש את מאפייניה. הרקע הממשי יכול להיות הן חברה או סביבה מוכרות והן אירועים היסטוריים שאכן ארעו במציאות. דרך עיצוב זו משרתת הן את הסיפור הריאליסטי והן הריאליזם הסוציאליסטי. הצבת עלילה על רקע קונקרטי מסייעת לתפיסתה כדומה בכל לאירועים שאכן התרחשו, דהיינו להיותה דמוית-מציאות, העלילה אכן משתלבת ובאה באינטראקציה עם המציאות הממשית מה שהופך אותה לסבירה יותר כייצוג שלה. מבחינת הריאליזם הסוציאליסטי הרי שהמציאות החברתית היא מטרתו ולכן ביאור שלה או פעולה עליה חייבים להציבה ראשית כמושא לספרות. עלילה בדויה המתרחשת במציאות חברתית או היסטורית קונקרטית מאפשרת לשקף את המציאות הזו וכפועל יוצא להביא לתמורות בה.

עוד דברים מעניינים: