העיקרון הפיטרי – הגדרה

העיקרון הפיטרי: התקדמות העובד נעצרת כאשר הוא ממצה את כשירותו. כל עובד מקבל תפקיד התחלתי בהתאם לידע והכישורים שלו, כאשר הוא זוטר וממלא את תפקידו כראוי הוא מקודם לתפקיד בינוני וכך הלאה- עד שלא יוכל למלא את התפקיד בהצלחה ויישאר בתפקיד זה. לפי עקרון זה, את רוב התפקידים הקבועים מאיישים אנשים לא יעילים הפחות מוכשרים לתפקיד.

 

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים: