היסטוריה מודרנית: האימפריאליזם 1880-1914

המושג אימפריאליזם הוא  מושג שנוצר החל מהמאה ה-19 אבל אין זה אומר שלא הייתה התפשטות קולוניאלית לפני כן מחוץ לאירופה ובאירופה עצמה. התופעה היא תופעה שרווחה לפני כן. החל מהמאה ה- 19 תופעת האימפריאליזם היא תוצאה של המהפכה התעשייתית והקדמה ולא מעט חוקרים טוענים שהאימפריאליזם והדחף להתפשטות קולוניאלית הוא כתוצאה מהצורך למצוא שווקים – כי בגלל המהפכה התעשייתית יש עודף ייצור ובאירופה כבר לא קונים כל כך סחורות בריטיות כי בצרפת וגרמניה יש מהפכה תעשייתית במהלך שנות ה- 70 של המאה- 19 והן מתחילות להגביל את הייבוא מבריטניה באמצעות חומות מכס. והם צריכים לחפש שווקים מעבר לים.   יש טיעון ששניים מזוהים עימו:

  • ג'ון הובסון- כלכלן- 1858-1940
  • ולדימיר איליך לנין- מהפכן ידוע –שמת ב- 1924

כל אחד מהם טען בנפרד שלמעשה הדחף לתופעת האימפריאליזם הוא לא דתי, פוליטי או אידיאליסטי אלא התאווה הקפיטליסטית לחומרי גלם זולים כמו הודו, והצורך למצוא שווקים חדשים השקעות טובות וניצול כלכלי:

אצל הובסון זה בא ממאמר שהוא כתב ב- 1902 שנקרא "המקור הכלכלי של האימפריאליזם" וטען שהמהפכה התעשייתית הותירה מידה גדולה של הון בידי עלית מצומצמת ובד"כ בכלכלה מתועשת שהיא תוצר של המהפכה התעשייתית בד"כ יכולת הייצור משיגה את דרישות השוק הביתי. כלומר יש הון בידי עלית מצומצמת שהיכולת שלה להוציא או להשקיע את ההון היא מצומצמת ואז היא מגיעה למצב שהיא ממצה את עצמה והיא צריכה למצוא הזדמנויות להשקעה במקומות אחרים, מעבר לים כי יכולת הייצור משיגה או עוברת את דרישות השוק הביתי. מפעלי התעשייה מייצרים מעל ומעבר לדרישות השוק ואז הם מגיעים למצב של עודף סחורות וזה הפסד כלכלי וצריך לייצא את אותם סחורות אבל אירופה עושה בעיות כי צרפת וגרמניה כבר מתועשות ולא תלויות בכלכלה הבריטית כי בשנות ה- 70 של המאה ה-19 הן כבר מסוגלות לייצר טקסטיל חרושת תעשייה מוצרים שלבריטים היה מונופולין עליהם לפני כ-70 50 שנה , הצרפתים והגרמנים דוחקים את רגליהם של הבריטים מאירופה ומתחילה תחרות גדולה בין גרמניה לבריטניה שתמשיך גם במאה ה- 20 ובשלב מסוים תצטרף להתחרות גם יפן.  הבריטים בבעיה והם צריכים למצוא מקום שיקנה את עודף הייצור ויבשות בלתי מתפתחות כמו אפריקה ואסיה מהוות יעד טוב מבחינתם של התעשיינים והיצואנים הבריטים. כמו כן הקפיטליסטים מאוכזבים מהכלכלה המקומית, הם מיצו את עצמם והם רוצים להרוויח יותר על ידי התפשטות מעבר לים.

מבחינת לנין זה ברור מאיפה זה מופיע -קשור לאידיאולוגיה המרקסיסטית הלניסטית.  הוא כתב חיבור שנקרא: "אימפריאליזם-השלב הגבוה של הקפיטליזם" ב- 1916 . לנין טען בו שמונופולים תעשייתיים ושיקולים פיננסיים בינלאומיים משתמשים באימפריאליזם כדי להשתלט על העולם כולו ושזוהי תופעה שקשורה להתפתחות הקפיטליזם. אך אי אפשר להגיד שאימפריאליזם נובע רק משיקולים כלכליים כי יש מכלול שלם של סיבות ומניעים שהביאו לעליית הקפיטליזם.

סיכומים:

הסיבות לאימפריאליזם האירופי

האימפריאליזם באפריקה

האימפריאליזם במזרח אסיה

משבר פשודה וקונפליקטים אימפריאליסטים

ראה מקורות נוספים אודות אימפריאליזם:

הקולוניאליזם האירופי – סיכומים

האימפריאליזם האירופי

אימפריאליזם וקולוניאליזם

האימפריאליזם והקולוניאליזם האירופי

אימפריאליזם מוקדם

אימפריאליזם – הגדרה

תעמולה קולוניאלית באירופה

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: