המתיחות בין שבי ציון לשומרונים – סיכום

בניית המקדש לא הושלמה בימי כורש ובנו כנבוזי, אלא רק בימי דריוש, על פי ספר עזרא הדחייה בבניית המקדש נבעה בהתנגדותם של שכני יהודה צרי יהודה ובנימין הזכו לכינוי השומרונים. אלו הובאו לארץ על ידי האשורים, הם הקימו פולחן סינקטיסטי כלומר, עבדו את אלוהי ישראל יחד עם אלים אחרים,  (הנחה זו נשענת עפ"י ספר מלכים ב'). מדובר בתושבי איזור הר אפרים שמהם יצאו אח"כ השומרונים. הם לא הורשו להשתתף בבניית בית המקדש. המתבדלים, קבוצה אידיאולוגית שהתפתחה בקרב גולי בבל שרואה את עצמה אחראית גם על שבי ציון ורצו ששבי ציון יתבדלו מיסודות נוכריים ומתייהדים בארץ, רצו לשמור את חוקי התורה ורעיון שמירת טהרת "זרע הקודש", חידוש של יהודי בבל, מלכי בית דוד נשאו נשים נוכריות. בסופו של התהליך נכשלה השתלבות השומרונים בחברה היהודית. מנשה וסיעתו פרשו מירושלים ובעזרת משפ' סנבלט פחת שומרון בנו מקדש מתחרה בהר גריזים. בשנת 516 לפנה"ס חנוכת בית המקדש עד 70 לספירה חורבן הבית. 60 שנה אח"כ ממשיך המאבק בין אלו שרצו בשילוב השומרונים בחברה היחודית לבין המתבדלים הקנאים בימי עזרא ונחמיה שרצו מלבטל את ההתקרבות הדתית ההדדית בין שבי ציון לשכנים ורצו מלבטל את נישואי התערובת.

מתוך: ירושלים לדורותיה – סיכום קורס

ראו גם: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / יהודה בתקופה הפרסית / בניית בית המקדש

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: