סיכום בהיסטוריה: גלות צדקיהו

סיכום בהיסטוריה: גלות צדקיהו

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר

לאחר גלות יהויכין נבוכדראצר המליך על יהודה את הבן השלישי של יאשיהו, את מתניה, דודו של יהויכין, אשר  הסב את שמו לצדקיהו. הוא היה  בן 21 שנה   בעלותו  על כס המלוכה,  היה חלש, לא   נחרץ  ולא היה לו   את הכוח   לתמוך בנביאי האמת אשר דגלו באוריינטציה פרו-בבלית. הנביא ירמיהו הוקיעו,   על כך שהוא מרד בבבלים, ועל כך שהוא נתן יד לעבודת אלילים, "..לשים את השיקוצים בבית המקדש לטמאו, ולבנות את במות הבעל אשר בגיא בן הינום להעביר את ביניהם ואת בנותיהם למולך..".

ב-588 לפנה"ס מצרים בהנהגת פרעה חופרע בנתה קואליציה  אנטי בבלית אשר כללה בתוכה את צור,  צידון,  עמון, מואב וקפריסין.  צדקיהו  התפתה  להצטרף, כל זאת  למורת רוחו  והתנגדותו של הנביא ירמיהו. בעשרה בטבת שנת 588 לפנה"ס נבוכדנאצר הטיל מצור על העיר ירושלים. בתשעה בתמוז 587 לפנה"ס הובקעה העיר. צדקיהו נטש את העיר מתוך ניסיוןנואש  לאסוף כוח צבאי ומעבר אל ארץ בני עמון. אך כל מאמציו נידונו לכישלון.  הוא נתפס בערבות יריחו, הובל באזיקים  אל מפקדתו של נבוכדרנאצר אשר בריבלה,  שני בניו הוצאו להורג בנוכחותו,  עיניו נוקרו,  והוא הובל בנחושתיים לבבל, שם הושם במאסר עד סוף ימי חייו, כל זאת בגין הפרת השבועה לבבל. בתשעה באב 587 לפנה"סנבוזרדאן, רב הטבחים,  ראש שומרי ראשו של המלך נבוכדרנאצר,  נכנס לירושלים, ניתץ את חומות העיר, שרף את בית המקדש, את בית המלך, את כל בתי ירושלים, הוציא להורג את ראשי המורדים ובתוכם את שריה כהן הראש, ואת צפניה כהן המשנה. בהמשך לכך, הוא בזז את כלי בית המקדש, את המחתות, את המזרקות, את הסירות, את היעים, ואת הכפות ועוד כלים שונים של כסף  וזהב.  הוא  השאיר ביהודה את דלת עם הארץ,  את הכורמים והיוגבים.   10,000  נפש הוגלו לבבל,  ובתוכם המלך צדקיהו.  יהודה נחרבה,   ויום תשעה באב נקבע כיום  צום ומספד לגלות חזקיהו.

עוד דברים מעניינים: