נושא הנישואין במגילות קומראן, אצל הקראים ובמקרא

הסיכום לפניכם הוא חלק מתחום המקרא במאגר משאבי היהדות באתר.

סיכום זה ממשיך את הדיון הקודם בנושא נישואין במקרא.

מגילות קומראן, נתגלו ב-47 במדבר יהודה ע"י רועה ערבי שזרק אבן למערה ושמע משהו מתנפץ, זחל למערה ומצא שם כדים עם מגילות.

יגאל ידין ואביו רכשו חלק מהמגילות, בהיכל הספר יש 7 מגילות.

קיימים 3 סוגים של המגילות :

 1. ספרים מהתנ"ך
 2.  פירושים לתנ"ך מזמן בית שני
 3.  חיבורים שנכתבו ע"י אותה כת שישבה שם (ליד ים המלח)  לכת קוראים איסיים והם חיו כנזירים בקומונה.

יגאל ידין ב-55 בארה"ב ראה מודעה בעיתון על מכירת מגילה, שילם ע"י צד שלישי מקדמה יקרה והערבי נעלם, ב-67 מלחמת ששת הימים, ידין לוקח נהג וקומנדקר ויוצא לחפש את הערבי והמגילה שלו. הוא מוצא אותו, משלים את המחיר וקונה את המגילה שנקראת "מילת המקדש"  – זהו אחד החיבורים של הכת בו הם מכנים עצמם 'בני אור' ואת השאר 'בני חושך'.

מתוך המגילה :

 • "ואישה לא ישא מתוך בנות הגויים" – איסור חתונה עם גויים.
 • "ואישה אחרת לא ישא עליה " – אסור להתחתן עם 2 נשים, חידוש עצום כי זה לא כתוב בתורה.
 • "ואם מתה ונשא אחרת מבית אביה ממשפחתו…" – אם אשתו מתה יתחתן בתוך משפחתה עדיין.

שאלה : מאיפה הם מצאו איסור על 2 נשים ?

תשובה : הם הסבירו "אישה אל אחותה" = אישה נוספת.

ש: אך מדוע שאישה נוספת תקרא 'אחותה' ?

ת: כל מה ששיך לאותו סוג נקרא 'אחים' , דוגמאות- "איש אל אחיו"

עוד קטע ממגילות קומראן באותו נושא , מתוך "מגילת ברית דמשק" :

 • "הם נתפסים ב-2 בזנות" – כלומר לקחת אישה נוספת זו זנות.  יסוד הבריאה הוא "זכר ונקבה ברא אותם" , ה' לא ברא 2 נשים לגבר, גם נח בתיבה הכניס אדם אחד ואישה אחת. וגם על מלך אסור ל"הרבות נשים".

ש: איך האיסיים קובעים חידוש שכזה , והרי באותו זמן היו הרבה יהודים שהתחתנו עם 2 נשים ?

ת: הם טוענים שזה היה סוד שהתגלה למייסד הכת שלהם, לטענתם זה לא חידוש זה תמיד היה שם והוא רק חשף זאת.

הקראים (=כת שמכירה רק במקרא)  מה הם אומרים בנושא הנישואין ?

קודם כל הם טוענים שכל האיסורים כפי שאמרנו שמופנים רק לאיש – מופנים גם לאישה. דוגמא מעשית : לאיש אסור להתחתן עם גיסתו – "אישה אל אחותה" , ולכן גם לאישה אסור להתחתן עם גיסה . כאן נוצרת להם בעיה – פסוק מיותר :"אישה אל אחותה" והם הסבירו את זה מאוד דחוק שאסור להתחתן עם אישה ובת אחותה.

בעיה נוספת : אם האיסור הוא אישה ואחותה, הרי יעקב אבינו נשא 2 אחיות.

אחת התשובות המקובלות היא שזה היה לפני מתן תורה ועדין האיסור הזה לא היה קיים.

אבן עזרא – מתנגד לתשובה זו , כתוב באותו פרק (ויקרא י"ח, כ"ד) "אל תטמאו בכל אלה (=אל תעשו את כל הרשימה הזו) ותטמא הארץ (=לארץ ישראל יש רגישות לסטיות מיניות , והיא -)  ותקיא הארץ את יושביה (=גם אם הם גויים  שסוטים בחיי המין.).   ממשיך כ"ז : "ולא תעשו מכל התועבות האלו" אומר אבן עזרא, היות ו:

  • הרשימה הזו נקראת תועבות
  • האדומים נענשו על תועבות –

 משמע אסור לעשות תועבות. בתור אדם ולא בתור יהודי. כלומר יעקב אבינו , אסור היה לו להתחתן עם 2 נשים.

ספורנו – אלו תועבות רק אם אתה מתחתן עם אישה ובתה, כי את בתה של אשתך לא ניתן לשים שאותה מדרגה כמו אשתך. אבל אישה ואחותה , ללא איסור תורה – זה נורמלי, ומשום איסור תורה-  אסרו זאת.

רמב"ן – (ידוע כאוהב גדול של ארץ ישראל) – יעקב נשא 2 נשים בארם, אצל לבן, אבל בארץ ישראל נדרשים לרמה גבוהה יותר, ומרגע שנגע באדמת הארץ –  לא נגע יותר ברחל, כי הארץ קדושה מאוד והארץ לא תסבול נישואין ל-2 אחיות. ולכן די מהר כשהגיעו לארץ, רחל מתה. יעקב התבייש מהוריו לקבור את שניהן במערת המכפלה ולכן קבר את רחל בדרך.

ההנחה שיעקב לא נגע ברחל מרגע שנכנס לארץ, טעונה בדיקה וכנראה שכן נגע בה כי בנימין נולד.

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: