מבוא לאסלאם: מדעי הקוראן

מבוא לאסלאם: מדעי הקוראן

מתוך: מבוא לאסלאם

מדעי הקוראן

בגלל חשיבותו ומרכזיותו של הקוראן, בשל היותו האבוקה אחריה הולך האסלאם, נוצרו (החל מהמאה ה-10), מדעים סביב האיסלאם. נדבר על שלושה מהם:

א.     אסבאב אל-נוזול (הסיבות לירידת הפסוקים) הקוראן לא ירד באופן שרירותי, אלא כתגובה לצורך או למצב נתונים. התפיסה מנסה להסביר את הסיבות לכל פסוק ופסוק. שיטה זו מחלקת את ההיסטוריה לשש תקופות: יהודים, נוצרים, שיעים, צופים, מחדשים וכופרים: הסורה הראשונה (סורת אל פאתחה) מתייחסת לפי התפיסה לששת הקבוצות הללו: מוחמד נושא את דבריו בפני כופרים שלא האמינו באל אחד (שבט כורייש), וניתן לפרש את הסורה כמתייחסת ליהודים, לכתות שונות באיסלאם, לנוצרים וכו'. כך, מתוך התפיסה שפסוק יורד לצורך מסויים, ניתן לעבור בין התקופות השונות ולפרש אותו לפי אותה תקופה. אסבאב אל נוזול היא היכולת לפרש את הפסוקים כרלוונטים לכל תקופה ושלב היסטוריה. זוהי חלק מתפיסת הקוראן הפלאי.

ב.      אל-נאסח ואל-מנסוח (המבטל והמבוטל) – פסוקים שמחייבים מבחינה חוקים ופסוקים שאינם מחייבים. הפסוקים המחייבים מבטלים את אלו שאינם מחייבים, המכונים גם המבוטלים.

ג.      אל-קראאאת (הקריאות) – מדע שעוסק בטקסט ובצורה של האות הערבית. אין מדובר בקריא וכתיב, אלא בצורתו הייחודית של הכתב הערבי.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: