מבוא לאסלאם: אל נאסח אל מנסוח – המבטל והמבוטל

מבוא לאסלאם: אל נאסח אל מנסוח – המבטל והמבוטל

מתוך: מבוא לאסלאם

בסורה השנייה, פסוק 106: "[כל] פסוק שאותו אנחנו מבטלים או משכיחים, נביא [אחר] טוב ממנו, או שכמותו. האם לא ידעת שאלוהים הוא כל יכול?"

ישנה כאן שאלה רטורית ועובדה. ישנן הרבה שאלות רטוריות בקוראן. השאלה היא לגבי הפסוקים המבוטלים בקוראן. אם היצירה היא שלמה ואלוהית, איך זה שיש בה פסוקים מבוטלים? התשובה לכך היא – אלוהים הוא כל יכול. הוא זה שבחר לעשות זאת, הוא בחר לכתוב פסוקים שיתבטלו ופסוקים שיחלפו.

בסורה מס' 16, 101: "וכאשר אנו מחליפים פסוק אחד באחד, אלוהים יודע מה הוא מוריד".

חשוב לציין – אנחנו, אנו וכד' = אלוהים.

דוגמא מובהקת לכך היא שתיית היין. ראינו שלוש קבוצות של פסוקים הדנים ביין: 1. ביין יש יתרון, אבל החסרון רב על היתרון. 2. היין הוא תועבה! מבחינת הוקוראן אין כאן מגרעת, בבחינת יצירה שאינה שלמה, אלא דוגמא לשלמותו של הוקוראן! אלוהים הוריד את הפסוקים בהדרגה, על מנת שבני האדם ששומעים אותם יוכלו לקבלם, לאט לאט. פסוקים מסויימים נתנו בכמה שלבים ע"מ להכשיר את הקרקע, וכדי לענות על התנאים החברתיים המשתנים בחברה המוסלמית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: