הפילוסופיה הפוליטית של אריסטו

הפילוסופיה הפוליטית של אריסטו מאוגדת בעיקר בספרו "הפוליטיקה" שנכתב ככל הנראה על ידי תלמידיו. בבחינת השאלה "מהי פוליס טובה" יוצא אריסטו, כמו אמפריציסט טוב, לבחון חוקות של 158 פולייס בנות זמנו.

הגדרת המדינה של אריסטו היא כ"שותפות בין בני אדם, קהילה. כלומר שותפות של בני אדם שונים שפועלים יחד בכדי להשיג מטרה כלשהי – רווחה, ביטחון, שגשוג כלכלי וכדומה.  אריסטו מונה דרגות שונות של שותפויות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה. הוא מתחיל במשפחה הנוצרת בכדי למלא את המטרה המשותפת של הישרדות המין. מעל המשפחה נמצא הכפר שהוא אוסף משפחות שמתאגדות יחד לשם חלוקת העבודה. לבסוף המדינה היא הדרגה הגבוהה ביותר של התאגדות קהילתית המאחדת כמה כפרים ומספקת לא רק ביטחון וכלכלה אלא גם צרכים מורכבים יותר כמו מדע ותרבות. מדינה אוטרקית היא הדרגה הגבוהה ביותר של קיום קהילתי בעבור אריסטו שטוען גם כי מדינה אוטרקית היא מוסרית יותר.

עוד טוען אריסטו כי האדם בתור חיה חברתית יכול לממש את עצמו רק במסגרת של התאגדות כלשהי, וכמובן שדרגת המימוש הגבוהה ביותר היא במסגרת המדינה.

אריסטו מגדיר את המושג "צדק" כחלוקה צודקת של רכוש המדינה, ואילו חלוקה צודקת היא זו שבה השווים מקבלים שווה והלא שווים מקבלים לא שווה.

לאחר שהגדיר את מהותה של המדינה השאלה הבאה שמטרידה את אריסטו היא מי הוא זה שצריך לשלוט על המדינה. עניין זה מתקשר להגדרת חלוקת המשאבים המורכבת שנתן אריסטו קודם לכן, שכן שאלת הזכאות לשלטון מתקשרת בעבורו בצורה יפה מאוד לשאלת השוויון. אריסטו למעשה טוען כי מהות השוויון היא דיפרנציאלית, וכך במדינה דמוקרטים השוויון הוא בחירות. באוליגרכיה, לעומת זאת, הקריטריון הוא אדמות ולמי שיש יותר אדמות יש יותר זכות בשלטון. במדינה כמו שהציע אפלטון ב-"פוליטיאה" הקריטריון הוא הכרת האידיאות והסגולות הטובות.

בהמשך לדיונו בחלוקה הצודקת ממיין אריסטו את סוגי המדינות לפי מספר השליטים והמוטבים של השלטון. שלטון של שליט אחד יכול להיות מלוכה אם היא משרתת את הכלל או טירניה אם הוא משרת רק את השליט.  שלטון מעטים יכול להיות אריסטוקרטיה אם הוא משרת את הכלל ואוליגרכיה אם רק השליטים נהנים ממנו. שלטון כלל האזרחים יכול להיות פוליטיאה אם היא משרתת את הכלל ודמוקרטיה אם היא משרתת רק את השליטים.

דמוקרטיה על פי אריסטו היא שלטון הרוב המתעלם מהמיעוט ועל כן הוא אינו פועל לטובת הכלל. המדינה האידיאלית מבחינת אריסטו היא הפוליטיאה ובעדיפות שנייה הוא מבכר אריסטוקרטיה על פני דמוקרטיה.

מבוא לפילוסופיה פוליטית

סיכומים בפילוסופיה יוונית

מה היה לקרל מרקס נגד הזכות לקניין?

"הזכות לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה, זוהי הזכות לאנוכיות"

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו