מושג הנישול של קרל מארקס

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות: מושג הנישול של קרל מארקס

מתוך: מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – לייקקונו!

נישול

מארקס שואל – איך הגענו למצב שבו בעלי הייצור הם מעטים, ואילו ההמונים הם אינם בעלי ייצור, ולכן הדרך היחידה שלהם לכלכל את עצמם היא להשכיר את שירותי העבודה שלהם לבעלי הייצור?
מארקס מציע שהייתה נקודת התחלה באנגליה בשלהי ימי הביניים, אז לאיכרים הייתה חזקה על אמצעי הייצור שלהם בפועל (קרקע, בהמות וכד'..), וזהו מקור הכלכלה שלהם. בהמשך התחיל מהלך, סביב תעשיית הטקסטיל (הידנית בתחילה), שבו בעלי הקרקעות הבחינו בתעשייה הרווחית שהחלה להתפתח ולכן הם החליטו להעביר את הדגש מגידול דגנים לגידול של צאן לתעשיית הטקסטיל. לצורך גידול הצאן היה צורך בשטחי מרעה גדולים ופחות חקלאים, כך בעלי האחוזות משכו את החזקה שהיו לאיכרים על אותן קרקעות והחלו לגדר את הקרקע ולגדל בה צאן. אז האיכרים הופכים לחסרי פרנסה בכפר, כך שנוצר מצב שבו המוני כפריים מתחילים לעבור לערים ואמצעי הייצור מתחילים להתרכז בידי בעלי הקרקעות – זוהי הנקודה של הנישול ההיסטורי – של גידור שנעשה בכוח על ידי חקיקה ואכיפה. כך נעשה בסיס של איכרים רבים ומובטלים, שהיו צריכים למכור את עבודתם במפעלים לצורך כלכלה. אז תהליך הנישול ההיסטורי, יוצר מצבור רחב של ציבור שחי בערים, שצריך למצוא דרך לפרנס את עצמו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: