סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מודלים של קשב

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מודלים של קשב

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

מודלים שונים של קשב:

מודלים מבניים של קשב משערים כי קיים מעין מסנן קשבי, שדרכו עובר רק חלק מן המידע להמשך העיבוד. מודלים אלו נעזרו בפרדיגמה ניסויית של האזנה דיכוטית, שכללה גם מטלת הצללה. במטלה זו משדרים דרך אוזניות מסרים שונים לכל אוזן והנבדק מתבקש לחזור על מה ששמע באחת מן האוזניים בלבד. חזרה זו נקראת הצללה כי על הנבדק לחזור בדיוק על מה ששמע כאילו היה זה צל של המסר. בניסויים אלו נמצא כי הנבדק תופס מן המסר הלא קשוב רק מאפייני שמיעה של הדיבור כגון אם זה היה קול של גבר או אישה. ניתן לראות כי הקשב יכול להשפיע על ברירת הגירויים שיזכו לעיבוד רב יותר או מועיל יותר ע"י קיום מנגנון המסנן או בורר מי מהגירויים יעבור לתהליכים מתקדמים יותר של עיבוד ומי יישאר בלא עיבוד נוסף. גישה זו היא גישה מבנית שכן היא מניחה שהקשב פועל באמצעות מנגנון ברירה. המודלים המבניים נחלקים למושלים של ברירה (סלקציה) מוקדמת או מאוחרת (יחסית לתהליך העיבוד).

 גישת הסלקציה לקשב

גישת הסלקציה המאוחרת לקשב

המודל המוחלש לקשב

הגישה התהליכית לקשב

מודל הזרקור הקשבי

 תיאורית אינטגרציית התכונות

תיאורית הקשב כתלויי אובייקט

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: