סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: חוקי הפסיכופיזיקה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית:חוקי הפסיכופיזיקה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

חוקי הפסיכופיזיקההם חוקים המציגים פונקציה המבטאת את הקשר בין עצמת הגירוי הפיזיקאלי לעצמת התחושה, עוסקים בשאלה הפסיכופיזית של סילום.

  1. חוק ובר –  כדי להבחין בין גירוי פיזיקאלי אחד למשנהו (סף הבדל), יש צורך בתוספת פרופורציונאלית קבועה, הייחודית לכל חוש. תוספת זו מכונה קבוע וובר. (נעל ומטבע). ככל שעצמת הגירוי גבוהה יותר, עצמת סף ההבדל הנדרשת כדי לחולל תחושה של גירוי שונה, גדולה יותר. כלומר, כדי שנחוש בהבדל בין שני גירויים, אין צורך בתוספת אבסולוטית אלא בתוספת פרופורציונאלית. עצמת סף ההבדל היא יחסית לעצמת הגירוי הראשוני. חוק וובר תקף לעצמות בינוניות אך לא קיצוניות (חלשות או חזקות מאוד). חוק וובר מתייחס רק להיבט הפיזיקאלי ולא התחושתי.
  2. חוק פכנר – כל סף הבדל הוא יחידה תחושתית שוות עצמה (j.n.d.). לפיכך, היחס בין עצמת הגירוי לבין עצמת התחושה הוא יחס לוגריתמי. פכנר מתאר את הקשר שבין עצמת הגירוי לעצמת התחושה, להבדיל מוובר הוא מתייחס גם להיבט התחושתי. פכנר הציע יחידת מידה שקולה ליחידת תחושה אחת. עפ"י חוק פכנר, עצמת התחושה גדלה בקצב מהיר בתחום העצמות הגרייתיות הנמוכות ובקצב איטי יותר בתחום העצמות הגריתיות הגבוהות. נדרשת תזוזה גדולה על ציר היחידות הפיזיקאליות כדי שההבדל יתבטא ביחידות תחושה. שכן, עצמת הגירוי נעה בטור הנדסי (מכפלות) ועצמת התחושה הסובייקטיבית בטור חשבוני (בתוספת חיבוריות).
  3. חוק סטבינס – אפשר לכמת את עצמת היחידות התחושתיות באמצעות אומדן עצמה, כך שמתקבל יחס של חזקה בין עצמת הגירוי לבין עוצמת התחושה. חוק סטיבנס מאפשר להבחין בין 3 סוגים של גרייה: ממדים דוחסים – שמקדם החזקה האופייני להם קטן מ-1, ובהם יש דחיסה של טווח גרייה פיזיקאלי רחב למספר מצומצם יותר של יחידות חידה. ממדים מנפחים – שמקדם החזקה האופייני להם גדול מ-1, יש מתיחה של טווח גרייה פיזיקאלי מצומצם יחסית על פני מספר גדול של יחידות חישה, כך שהרגישות בחושים אלה מוגברת. ממדים פרופורציונאליים – מקדם החזקה האופייני שלהם שווה ל-1, ובהם קצב העלייה של עצמת התחושות תואם את קצב העלייה של עצמת הגרייה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: