סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: שיטות מחקר בפסיכולוגיה

סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: שיטות מחקר בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה 

שיטות המחקר העיקריות של הפסיכולוגיה;

פסיכולוגיה היא תחום מחקרי וישנם מספר סוגים שונים של שיטות מחקר פסיכולוגי בהם משתמשים חוקרים בתחום:

א. מחקרי תצפית – החוקר בשיטת מחקר זו צופה בהתנהגותם של בני אדם במטרה להגיע להכללות. בפסיכולוגיה קיימים שני סוגים של מחקרי תצפית:

מחקרים טבעיים בהם החוקר אינו מתערב בנעשה, ומחקרי שדה בהם החוקר מתערב בנעשה.

ב. מחקרי ריאיונות – החוקר שואל את הנבדקים שאלות המנוסחות מראש: ריאיון מובנה או שאלות המנוסחות במהלך הריאיון עצמו- ריאיון פתוח.

ג. מחקרי מעבדה – בניסוי מבוקר בחוקר בודק את השפעתו של המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי תוך בקרת משתנים לא רלוונטים שעלולים להשפיע על תוצאות הניסוי.

המשתנה הבלתי תלוי הוא המשתנה שאת השפעתו החוקר בודק.

המשתנה התלוי הוא המשתנה שמשתנה בעקבות השינויים במשתנה. בדרך כלל מושווית קבוצת ניסוי (שבה מופעל המשתנה הבלתי תלוי ) לקבוצת הביקורת ( שבה לא מופעל המשתנה הבלתי תלוי )

ד. מחקרים מתאמיים – מחקרים הבודקים מתאם בין משתנים. מתאם הוא מושג סטטיסטי המבטא קשר בין 2 משתנים. עוצמת הקשר בין שני משתנים מבוטאת על רצף : מ-0, המסמל שאין קשר בין המשתנים ועד 1 , המסמל קשר מלא. כיוון הקשר מבוטא ב- + ו -.

מתאם חיובי מתאר קשר בו כאשר משתנה אחד גדל, גדל גם השני.

מתאם שלילי מתאר קשר בו כאשר משתנה אחד גדל השני קטן.

הבעייתיות במחקרים אלו שהם אינם מלמדים על קשר סיבתי. כלומר האם אומרים האם יש קשר בין המשתנים אבל הם לא אומרים איזה משתנה משפיע על האחר.

מטרות המדע והמחקר בפסיכולוגיה

  1. תיאור– תיאור התופעות הנחקרות בצורה שיטתית ואובייקטיבית באמצעות שיטות מחקר מגוונות כגון תצפית.
  2. הסבר- הסבר התנהגות האדם באמצעות קשר סיבתי.
  3. חיזוי- החוקיות המאפיינת את ההתנהגות האנושית מאפשרת הבנה של התנהגות האדם במצבים שונים ומסייעת לנו לחזות אותה באותם מצבים.
  4. בקרה- ניסיון להשפיע ולשנות את ההתנהגות על ידי בקרה של גירויים.

 

תחומי הפסיכולוגיה:

  • פסיכולוגיה פיזיולוגית– חוקרת את הקשר שבין התנהגויות שונות לבין שינויים גופניים המתרחשים בגופינו בעת ביצוען.
  • פסיכולוגיה קוגניטיבית– עוסקת בחקר התהליכים של עיבוד מידע המתרחשים בתפיסה, בלמידה, ובחשיבה.
  • פסיכולוגיה של האישיות– עוסקת בתיאור של אישיותו של האדם ומהות הקשר שהוא מקיים עם סביבתו.
  • פסיכולוגיה התפתחותית– עוסקת בתיאור ובחקר התפתחות האם מיום היוולדו ועד יום מותו.
  • פסיכולוגיה חברתית– חוקרת את התנהגות הפרט במסגרת הקבוצה.

מה היה לקרל מרקס נגד הזכות לקניין?

"הזכות לקניין היא הזכות ליהנות מנכסיו ולהתנהל עימם באופן שרירותי וללא כל התחשבות באנשים אחרים, באופן נפרד מהחברה, זוהי הזכות לאנוכיות"

עוד דברים מעניינים: