מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: תיאורית תכונות האישיות

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: תיאורית תכונות האישיות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה 

תאוריית תכונות האישיות – אנשים שונים זה מזה במספר מדדי אישיות או סולמות. תיאור גלובלי של האישיות דורש ידיעת דירוג של האדם בתכונות הנבחנות.

ALPORT סיווג אנשים על פני ציר והבחין בין:

E    תכונות משותפות – סיווג אדם ביחס לאחרים, איפה כל אדם נמצא בציר.

E    נטיות אישיות – ארגון התכונות בתוך האדם, לפי התמודדות עם דילמה מסוימת.

הבחנה בין תכונות מרכזיות ל-תכונות לא מרכזיות באישיות האדם. יש אנשים בעלי תכונה קרדינאלית – גילום התכונה באישיות האדם (האם תרזה).

ערכו רשימה מקיפה של תכונות אישיות  – תיעוד היסטורי על ההבחנות להתנהגות האנושית דרך השפה. צמצמו את הרשימה ל-4000 מילים.

CATTEL צמצם ל- 200 מושגי תכונות והניב 16 גורמי אישיות באמצעותם ניתן להסביר את דפוסי המתאמים בין התכונות (בהתאם לדירוגים של נבדקים על עצמם ועל מישהו קרוב).

בין 16 התכונות המרכזיות:

ë    חמימות – מסויג מול חמים ונוח לבריות.

ë    יציבות רגשית – חסר סבלנות ורגשן לעומת בוגר ויציב.

ë    זהירות, מצפוניות, תעוזה, רגישות, אומץ, דמיון ויצירתיות.

EYSENECK הציע 2 ממדים עיקריים לתיאור אישיות האדם, מקבצים גדולים שלא תלויים אחד בשני:

_    אינטרוורטיות <> אקסטרוורטיות – מופנמים ומפחיתים באינטראקציה (בעיקר במצבי משבר), מול מוחצנים, תשומת לב לקשרים חברתיים (בעיקר במצבי לחץ).

_    יציבות רגשית<> נוירוטיות – שלווה ויציבות מול אי יציבות רגשית, חרדות ודאגות.

שני הממדים הם מימד רציף של תכונות ולא שני קטבים. מערכת צירים, רוב האנשים נמצאים באמצע וככל שמתרחקים יש פחות אנשים. אימפולסיביות – שילוב של נוירוטיות ומוחצנות. פסימיסטי – נוירוטי ומופנם. תקשורתי – מוחצן ויציב רגשית. אמין – יציב ומופנם. שילובים אלו יכולים לבוא במספר רמות.

The Big Five:, 5 ממדים המופיעים ברוב המחקרים.

  1. Openness to experience באיזה מידה אדם פתוח לחוויות חדשות?  מאופק-נועז, שמרני-ליברלי, דבק במוסכמות-מקורי.
  2. Consicientiousnessמצפוניות. אכפתי-אדיש, חסר אחריות-מהימן, רשלן-קפדן.
  3. Extravertion מוחצנות. חברותי-מסתגר, שתקן-דברן, מעוכב-ספונטאני.
  4. Agreeableness חמימות. נוח לבריות-נוטה לכעוס, אכזרי-רחמן, אנוכי-לא אנוכי.
  5. Neuroticism נוירוטיות. האם האדם רוגע מטבעו או דאגן? בטוח בעצמו-חסר ביטחון, פגיע-לא פגיע.

ביקורת על התאוריה: עוסקת רק באפיון וסיווג הבדלים בין אישיים ולא בתהליכים בהם משפיעות התכונות על ההתנהגות. ביקורת נוספת- האם האדם תמיד מתנהג באותה צורה?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: