הנוירון – סיכום

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: פסיכולוגיה פיזיולוגית – הנוירון

הנוירון (תא עצב) הוא תא ספציפי במערכת העצבים. תכונות הנוירון:

1. המבנה הייחודי שלו מאפשר לו למלא את תפקידו. מספר הנוירונים בגוף הוא 100 מליון עד 100 בליון (לא ידוע בוודאות).

2. תאי הנוירון לא יכולים לשכפל את עצמם בשונה מתאים רגילים. בני אדם נולדים עם כמות נוירונים שיישארו ברשותם לאורך כל החיים. ולכן פגיעה בראש לרוב תהיה בלתי הפיכה. גם אם האדם ימשיך לתפקד, זה יקרה בשל הסיבה שגופנו מנסה לשחזר קשרים חדשים בין הנוירונים ששרדו לבין אותו איזור, ולא בגלל שיכפול נוירונים.

3. הבדלים בין הנוירונים לבין תאים אחרים:

     מבנה שונה.

     יכולת הולכה של הזרם החשמלי למרחק רב.

     הקשר בין מבנה הנוירון לפונקציה שלו.

מבנה הנוירון:

ראו סיכום מורחב אודות מבנה הנוירון.

גוף התא- הסומה Soma– אינו רלוונטי לקביעת התנהגות. מכיל בתוכו את האברונים שחשובים למחייתו של התא. הזרם החשמלי מועבר מגוף התא דרך האקסון Axon אל הכפתורים הטרמינלים.

אקסון Axon– צינור שדרכו מועבר החשמל. אורכו שונה מנוירון לנוירון.

מיילין Myelin Sheath– התאים שמבודדים את הזרם החשמלי שמועבר באקסיון.

כפתורים טרמינלים– הגורם המקשר בין נוירון אחד לדנדריטים של נוירון אחד.

דנריטים– מעבירים את המסר החשמלי מנוירון אחד אל גוף תא הנוירון השני.

תפקיד הנוירון:

נוירון סנסורי (חושי)- העברת מידע מהגוף למוח ולמערכת העצבים המרכזית.

נוירון מוטורי- העברת מידע מהמוח בחזרה אל הגוף.

דוגמה: כשאדם נוגע במגהץ חם, ישנו גלאי של כאב שמעביר את המידע התחושתי מהאצבע לעמוד השדרה ולמוח, והמוח שולח מסר שמגיע עד לשריר שמרחיק את היד מהמגהץ.

ש: איך עוברת האינפורמציה ממקום אחד בגוף למקום אחר?

ת: מתחלקת לשניים: המעבר בתוך התא, והמעבר בין תאים.

פוטנציאל פעולה

מעבר הזרם החשמלי בתוך התא: פוטנציאל הפעולה זה התהליך שבאמצעותו התא מייצר אנרגיה חשמלית שעוברת מגוף התא ועד לסוף האקסון.

תהליך פוטנציאל פעולה מתרחש באופן הבא:

  1. מצב מנוחה– מצב שבו אין גירוי שמצריך תגובה, מתח התא הוא שלילי, -70 מיליוולט. זאת לעומת חוץ התא שהוא בעל מטען חשמלי חיובי.
  2. דה-פולוריזציה– מהמילה קיטוב, מצב שבו פנים התא בעל אנרגיה חשמלית שלילית וחוץ התא עם אנרגייה חיובית. כאשר נוצר גירוי, המידע אודותיו נקלט לראשונה בקצה הדנדריט. הדנדריט מוביל את המידע עד לגוף התא. כאשר המסר מגיע לגוף התא, נפתחות תעלות נתרן המצויות בקרום התא והנתרן מתחיל להיכנס אל תוך התא. כתוצאה מכך, המתח החשמלי בתוך התא הופך להיות פחות שלילי. האות החשמלי עובר לאורך התא אל הכפתורים הטרמינלים.
  3. עיקרון הסף– ברגע שהמתח החשמלי בתוך התא עובר את ערך הסף (55- מילי-וולט), תעלות הנתרן נפתחות לרווחה, והנתרן שהיה מחוץ לתא זורם פנימה.
  4. פוטנציאל פעולה– מתח התא קופץ ל 40 ונוצר גץ/פולס. (הנוירון יורה).
  5. רה- פולריזציה– לאחר יריית הנוירון, נדרש להחזיר את המצב לקדמותו כדי שניתן יהיה לחזור על אותה פעולה שוב. הנתרן מתחיל לצאת מתוך התא החוצה. כתוצאה מכך, מתח התא חוזר להיות שלילי יותר ויותר.
  6. תקופת המנוחה– מילישנייה שבה הנוירון לא יכול לירות שוב.
  7. מצב מנוחה– לאחר תקופת מנוחה של 1 מילישנייה, התא מוכן שוב לפוטנציאל פעולה חדש.

כל התהליך מתחילתו ועד סופו נמשך 5 מילישניות.

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: