פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עמדות והתנהגות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: עמדות והתנהגות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

כיום ידוע כי גם העמדות (Attitude) משפיעות על ההתנהגות וגם ההתנהגות משפיעה על העמדות: אדם שמאמין בשמירה על הסביבה יצביע למפלגות ששומרות על הסביבה (עמדות←התנהגות), אך אדם שנוהג במכונית זוללת דלק ישכנע את עצמו שזה לא באמת גורם נזק לסביבה (התנהגות←עמדות). טרם ידוע איזה מן הגורמים חזק יותר, אך כן ברור שחוזק ההשפעה של העמדות על ההתנהגות קטן מכפי שאנשים בד"כ חושבים וכי חוזק ההשפעה של ההתנהגות על העמדות גדול מכפי שבד"כ חושבים. לפיכך, ניתן להשפיע על עמדות של אנשים על ידי כך שנגרום להם לנהוג באופן מסוים.

ניבוי התנהגות באמצעות עמדות

נדון במחקר הבא: חוקר בשם LaPiere הסתובב בארה"ב בשנות ה-30 עם זוג סיני במשך שנתיים כאשר רק 1 מתוך 250 בתי עסק סירב לשרת אותם בשל היותם סינים, זאת על אף שדעות קדומות כנגד אנשים מהמזרח מאוד רווחו באותה תקופה בארה"ב. לאחר מכן, הוא כתב מכתב לכל בתי העסק הללו ושאל אותם האם יסכימו לשרת אנשים מן המזרח – 90% ענו שלא – כלומר, נמצא חוסר עקביות שמעיד על כך שלא ניתן לנבא באופן מוצלח התנהגות באמצעות עמדות. ממצאים אלו הוכחו מספר פעמים רב לאחר מכן במחקרים אחרים.

מדוע אנו נוטים לחשוב שכן ניתן לנבא התנהגות באמצעות עמדות? אחת הסיבות היא בעיית דגימה (בשילוב עם כשל לוגי): בסביבה שלנו יש דוגמאות רבות לאנשים אשר ההתנהגות והעמדות שלהם תואמים (לדוגמה, מי שמפגין כנגד הפלות,הוא בעל עמדה שלילית כלפי הפלות). נשים לב שזה רק אומר שאם מישהו מתנהג באופן מסוים, אז יש סבירות גבוהה שהוא בעל עמדה חיובית כלפי התנהגות זו. מבחינה לוגית, אין זה אומר גם שמי שיש לו עמדה מסויימת, הוא בהכרח יתנהג באופן שעקבי עם עמדה זו.  מה שאינו בולט לעין בחיי היומיום שלנו הם מקרים שבהם אנשים מתנהגים באופן שאינו עקבי עם העמדה שלהם. לדוגמה – אדם שאוהב באולינג, אך לא משחק הרבה באולינג.

יש סיבות רבות שעשויות לגרום לכך שאדם לא יתנהג על פי עמדותיו. בחינה של סיבות אלו מובילה לשתי מסקנות:

  • אין זה מפתיע שפעמים רבות עמדות לא מצליחות לנבא התנהגות.
  • יתכן שנוכל לזהות מתי סביר שעמדות ינבאו התנהגות ומתי לא.

כעת נבחן את הסיבות לכך שאנשים מתנהגים בשונה מהעמדות שלהם.

לעתים ההתנהגות מתנגשת עם גורמים מכריעים אחרים של התנהגות

העמדות מתחרות עם גורמים מכריעים אחרים בהתנהגות ולכן העמדות לא תמיד מנצחות (הרצון לדיאטה מתחרה עם גורמים כגון הרגלי אכילה וסביבה ולכן אין קשר חזק בין רצון לדיאטה לבין דיאטה בפועל).

אחד הגורמים החזקים שעשויים להחליש את הקשר בין עמדות להתנהגות הוא הבנת האינדיבידואל את הנורמות החברתיות להתנהגות נאותה. אדם עשוי לרצות לשוחח עם חברו במהלך סרט בקולנוע אך לא יעשה זאת שכן זה לא מקובל חברתית, והסביבה תסתייג ממעשה כזה. באותו אופן, המסעדנים במחקר של Lapiere לא סירבו לשרת את הזוג הסיני, מהחשש של "איך זה ייראה בעיני אחרים. החשיבות של האישורים של אנשים אחרים באה לידי ביטוי ב-Theory of Reasoned Action:

ראה גם:

נורמות סובייקטיביות

חוסר עקביות של עמדות

אינטרוספקציה בנוגע לסיבות להתנהגות שלנו

עמדות המבוססות על מידע ממקור שני

אי-התאמה בין עמדות ומטרת העמדות האמיתית

התנהגות אוטומטית אשר עוקפת את העמדות המודעות

ניבוי העמדות באמצעות ההתנהגות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: