ההגות הציונית לדורותיה: העלייה השנייה

ההגות הציונית לדורותיה: העלייה השנייה

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

העלייה השנייה

בדיון על העלייה השנייה צריך להכניס יסוד שהוא לא מצד התיאוריה אלא מצד המעשה. העלייה הראשונה ב- 1881 הייתה בעיקרה עלייה שביקשה לצור איכרות בא"י, ויצרה, אך בכמה מקרים המושבות הללו הפכו ממושבות של איכרים למושבות של מעסיקי פועלים ערביים, ופועלים יהודיים. העלייה השנייה ב- 1905, שהביאה את בן גוריון, בן צבי, וראשוני תנועת העבודה בארץ, הייתה עלייה סוציאליסטית מיסודה. אותם אלו שבאו ארצה והושפעו מאוד מהתנועה הסוציאליסטית הרוסית, באו ארצה על מנת להיות פועלים. כדאי לזכור מבחינה סוציולוגית השוואתית. בדרך כלל תנועות הגירה, בעיקר באירופה, מכוונות ומונעות אל מוביליות כלפי מעלה. איכרים מפולניה, כורים מסלובקיה, יהודים ממזרח אירופה, מבקשים את החלום האמריקאי. אמריקה היא מגדלור ששואב אליו אנשים שמבקשים הגירה בעלת מוטיבציה מעמדית. ההגירה היחידה שאפשר לזהות בה מוביליות כלפי מטה היא בעיקרה העלייה השנייה הם באים מהמעד הבינוני באירופה. אביהם של בן גוריון וטבנקין היו בורגנים יהודים. אם היו הולכים בתלם של בני עמם היו הופכים למורים ועורכי דין וכ'. יש מספר קטן של אנשים שמתוך אידיאולוגיה באים לארץ ישראל להיהפך לפועלים חקלאיים במושבות היהודיות הקיימות. יום אחד הם קיוו שהם יגרמו למהפכה כמו באירופה. הם מוצאים עצמם במציאות בה יש עובדים שכירים חקלאיים בשכר שיאפשר להם להתקיים אבל לא למהגרים. ואז מתחיל מאבק על השכר. בעלי האחוזות בזיכרון לא רוצים לשלם יותר, ומוכנים לשלם כמו לפועל הערבי. הכלכלה של חלק מהמושבות היהודיות בנויה על ניצול עבודה זולה, ועבודה ערבית זולה. מתברר שחלק גדול מהאנשים מוצאים עצמם מובטלים, וחלקם לא מועסקים כי הם מהפכנים וסוציאליסטים ורוצים איגוד מקצועי. הפלאחים הערביים לא רוצים שום דבר מזה.

העסקה עצמית- ייסוד הקיבוץ

ניסיון להתאגדות קואופרטיב. כאן עולה הרעיון של הקיבוץ- נבקש אדמות מהתנועה הציונית, ונקיים את עצמו. רעיון זה עולה מתוך הכישלון לצור תעסוקה לפרולטרים בכוח. הקיבוץ הראשון נוצר כאשר 11 פועלים כאלה פונים אל ד"ר רופין, ומבקשים ממנו לאפשר להם את החווה כדי להקים קומונה. רופין שהיה בורגני בנקאי טוב, מבין שפה יש פתח למוסד ולדפוס חיים שהוא חשוב מבחינה ציונית, וחדשני מבחינה חברתית. הוא נותן את האפשרות הזאת כאשר חלק מההנהגה הציונית לא מבינה זאת, וחושבת שזה יוצר קומוניזם שמנוגד לציונות. רואים כיצד מוסד כמו קיבוץ, שהוא אחת התופעות הייחודיות של הציונות, לא נוצר במוחם של ההוגים- לא הס וסירקין, וגם לא בן גוריון והרצל. הקיבוץ צמח מתוך המציאות והמצוקה במקום. עם יצירתיות של אנשים שבחיפושי הדרך מצאו תשובה. האידיאולוגיה של הקיבוץ, שיתוף קניינים, עבודת נשים וגברים, קצת פרוק המשפחה, הקמת בית ילדים, לינה משותפת של הילדים, חדר אוכל קיבוצי, אפילו דברים קיבוציים כמו מחסן בגדים שיתופי. כל זה בא לאחר מעשה, יש חיבורים שמבוססים על הדיונים הראשונים בקיבוצים הראשונים.

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: