ההגות הציונית לדורותיה: העלייה הראשונה

ההגות הציונית לדורותיה: העלייה הראשונה

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

עלייה ראשונה- תופעה שולית ומהפכנית

העלייה הראשונה הייתה תופעה יחסית זניחה במסגרת העולם היהודי. אבל, וכאן צריך לזכור. אם שלושה מיליון יהודים בין 1882 ל 1914 היגרו לארצות אחרות, בפעם הראשונה בהגירה הזאת אנחנו רואים מספר קטן, פחות מאחוז אחד, שמהגר לארץ ישראל. זו העלייה הראשונה. צריך לזכור את שני הדברים-

א. הגירה יהודית– ראשית, שבפעם הראשונה שיש הגירה יהודית מאסיבית, יש מספר שמהגר מנימוקים אידיאולוגיים לאומיים.

ב. אחוז אחד– מצד שני, המספר הזה בטל לא בשישים אלא במאה.

אם מחפשים את התשובה לאנטישמיות הברוטאלית שהופיעה ברוסיה, היא לא הייתה ציונות אלא אמריקה. ואילו העלייה מתוך מוטיבציה להגיע דווקא לארץ ישראל, הייתה תופעה שולית ומהפכנית כאחד. המהלך הגדול של ההיסטוריה היהודית במאה ה-19 לא היה הציונות, אבל זה היה מהלך מהפכני ושונה ממה שהיה קודם. הם לא היו דתיים יותר או פחות מהאחרים, אבל הם באו מאזור שבו קדמה עלייתה של תודעה שחלק מיהודים שביקשו לשמור על זהות יהודית, שמרו על דתם לא בצורה קיצונית, הלכו לבתי ספר עבריים, קראו ספרות עברית, למדו על היסטוריה יהודית. ואז כאשר הגיע המפץ הגדול שדחף שלושה מיליון החוצה, מספר קטן עבר תהליך של סוציאליזציה של תודעה לאומית וחשב שיוכל לממש אותה ברוסיה, מימש אותה בא"י. אם לא הייתה חיברות כזאת ברוסיה עד 1882, יש להניח שלא היה בנמצא אפילו אחוז אחד. זה לא המהלך המובן מאליו אלא המהלך המהפכני ביותר בהיסטוריה היהודית! וצריך למצוא את הסיבות לשינויו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: