סיכום מאמר: מרדכי קרמניצר \ ישראל – מדינה יהודית, דמוקרטית ושל אזרחיה

סיכום מאמר: מרדכי קרמניצר \  ישראל – מדינה יהודית, דמוקרטית ושל אזרחיה

מרדכי קרמניצר, ישראל – מדינה יהודית, דמוקרטית ושל אזרחיה,  בתוך רייטר (עורך) דילמות, עמ' 230-241.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

קרמניצר כותב מאמר בעל גוון הגיגי אישי על מה ראוי שיהיה היחס של המיעוט הערבי למדינה, ותוקף חלק מהביטויים של הרוב היהודי כלפי המיעוט הערבי, וחלק מהביטויים של המיעוט הערבי כנגד רעיון המדינה היהודית.

ראשית, קרמניצר מגדיר את המדינה היהודית, כמו גביזון, כמדינה שבה העם היהודי מגשים את זכותו להגדרה עצמית.

מכאן הוא דוחה את הגישה השוללת את זכות העם הפלסטיני למדינה בה הוא יגשים את זכותו להגדרה עצמית, ואומר שהכיבוש בלתי נסבל מכל בחינה ושהקמה של מדינה פלסטינית היא אינטרס יהודי מובהק.

כמו כן, שולל את אלו המצדיקים שלילת זכויות בגלל אי-שירות הערבים בצבא, ואומר שזו טענה חסרת שחר כי הצבא הוא שאינו מגייסם, ולא הם שמשתמטים. קרמניצר גם תוקף את הגישה הישראלית המתייחסת למיעוט הערבי כאויב (כמו באירועי אוקטובר 2000).

קרמניצר מכיר בכך ש"מדינת העם היהודי" עלול לצרום לאוזן ערבית, ושולל גזענות ברוח "נפרד אך שווה".  במקביל, קרמניצר גם מתנגד לדיבור הפלסטיני המערער על לגיטימיות מדינת ישראל וששולל מהעם היהודי את זכותו להגדרה עצמית.

קרמניצר גם מוסיף שמבחינתו לא מספיק שערבים יצהירו את מוכנותם לקיים את החוק אך ישללו את הלגיטימיות של המדינה כי התביעה לשיוויון זכויות, למשל הזכות להתמנות למשרות ציבוריות, מניחות שהאזרח המתמנה מעוניין בטובתה ובשגשוגה של המדינה.

קרמניצר מוסיף ותובע שהמיעוט הערבי יוקיע באופן נחרץ כל אלימות כנגד אזרחים, גם כשזו מופעלת על ידי פלסטינים נגד ישראלים.

לגבי הרעיון של אסעד גאנם להקים מדינה אחת דו-לאומית, קרמניצר שולל רעיון זה, ואומר שאין סיכוי שהיהודים יסכימו לחיות במדינה כזו שהם עלולים להיות בה מיעוט. כמו כן, במדינה כזו לא מתקיימים התנאים המינימליים שיבטיחו שהיא תהיה דמוקרטית.

הפיתרון הרצוי לשני העמים הוא הפרדה, לא מיזוג.

קרמניצר אומר שישראל צריכה להיות מחוייבת לעקרון השיוויון האזרחי, תוך אימוץ המודל של אהרן ברק בדבר "מפתח הכניסה המיוחד" ליהודים (חוק השבות) אך שיוויון מלא לאזרחים בתוך המדינה. אסור להשלים עם חוסר השיוויון במדינה.

לבסוף, קרמניצר מעיר בשאלת סמלי המדינה כי לדעתו אין לאזרח במיעוט "זכות" שסמלי המדינה ידברו אל לבו.  הפיתרון צריך להיות בהגשמת שיוויון אזרחי מלא ולא שינוי הסמלים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: