מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: תפקיד המדינה ומחלוקות בחברה הישראלית

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: תפקיד המדינה ומחלוקות בחברה הישראלית

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

המדינה צריכה לספק כלי על מנת להכריע במחלוקות בין חלקי האוכלוסיה. לכן תפקיד המדינה הוא תפקיד קריטי. עלינו לראות שביסוד מחלוקות יסודיות כאלה עומדות הרבה מאוד תת מחלוקות:

  • יש הבדלים של אינטרסים בין העמים, שכל אחד חושב שזו מולדתו הבלעדית.
  • יש מחלוקות עובדתיות בנוגע להיסטוריה.
  • יש מחלוקות על פרשנות ההיסטוריה ועל הנרטיב.
  • יש מחלוקות לגבי הרלוונטיות של אותו נרטיב על המציאות כיום.
  • יש מחלוקות ערכיות גם בין הערבים ליהודים וגם בקרב היהודים עצמם.

המחלוקת על ערכים כוללת מחלוקת גם על טיבם של אותם ערכים מבחינה מטא אתית. השיעור נועד להעניק לנו כלים לדון ולחשוב על העמדות השונות, להבין אותן, את תוקף הטיעונים התומכים בהן, את העצמה הפוליטית התומכת בהן, להבין את היחס  בין המוסרי לפוליטי, וכו'.

הויכוח היהודי ערבי – מדינה יהודית מתנגשת עם דמוקרטית. לא ברור האם הערבים טוענים כי יש לבטל את המימד הדמוקרטי, או שמא את המדינה.

הויכוח הפנים יהודי – מה משמעות היהדות של המדינה?

כאנשים הפועלים בתוך מדינת ישראל המוגדרת כמדינה יהודית דמוקרטית, עלינו להבין ששני הויכוחים קריטיים לדמות המדינה. לא ניתן להתעלם מאחד מהם, מכיוון והם קשורים זה לזה באופן עמוק. יהדות המדינה עומדת בניגוד לכך שהמדינה ניטרלית כלפי תרבויות שונות. כל הדגשה של יהדות המדינה משפיעה על מי שאינם יהודים. אבל, אם מדינת ישראל מגדירה את עצמה גם כדמוקרטית, והתפיסה של יהדות המדינה מתיישבת עם ערכים אוניברסליים, גם אנשים שמעוניינים במדינה יהודית, חייבים לתת דין וחשבון לשני הויכוחים המדוברים. ערבים הטוענים לזכויות קולקטיביות מכיוון שהם מיעוט נוטים לשכוח שזה בדיוק הטעם שבגללו היהודים רוצים לחיות במדינה יהודית. יש כאן סימטריה שקשה לראות אותה כאשר צד נאבק על האינטרסים שלו עצמו.

שתי רמות של מתח יהודי ערבי –

  • המתח ההיסטורי בין הקולקטיב היהודי שהקים מדינה ובין הערבים שראו את השטח כחלק מהעולם הערבי. זהו ויכוח החורג ממדינת ישראל. העובדה כי הויכוח הזה איננו פתור תלווה אותנו לכל אורך הקורס. במימד זה לא נתייחס, מכיוון והוא לא דן באופיה של המדינה כיהודית ודמוקרטית ברמה הפנימית.
  • הויכוח הפנים הישראלי בין המיעוט הערבי והרוב היהודי.

הסכסוך הרחב יותר ימשיך ללוות אותנו בשל העובדה כי הוא אוצל על הויכוח הפנים מדיני.

מחד, המדינה חייבת להתייחס אל אזרחיה הערבים כאל אזרחים, על כל המשתמע מכך. חלק מהתוקפנות החיצונית באה מכיוון המיעוט הערבי בישראל, מה שמעורר סבכים מורכבים הן עבור הערבים והן עבור המדינה. מאידך, המיעוט הערבי מרגיש שיש לו בעיה, מכיוון שמדברים על מתווה של שתי מדינות, אבל לא מתייחסים למעמדם ביום שאחרי ההסכם. אם תהיה מדינה פלסטינית, מצבם בתוך ישראל יכול להיות גרוע יותר. לכן יש להתייחס למיעוט הערבי מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח, במצב בו אין סכסוך.

 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: תפקיד המדינה ומחלוקות בחברה הישראלית

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: