סיכום מאמר: הרמב"ם על מנהיגות מדינית – אליעזר ברמן

סיכום מאמר: הרמב"ם על מנהיגות מדינית – אליעזר ברמן

מחשבה מדינית יהודית – סיכומים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

אליעזר ברמן, "הרמב"ם על מנהיגות מדינית", עם ועדה. עמ' 135-144

במאמר סוקר אליעזר ברמן את תשובתו של הרמב"ם לשאלה- מה הקשר בין חיי הגות לפעולה המוסרית- פוליטית ומה צריך להיות הקשר בין הפילוסוף והמדינאי? התשובה היא שההגות צריכה להדריך את הפעולה המוסרית- פוליטית. בעזרת הגות אנו מכירים את האל ובעזרת ארגון חיי הציבור, הפוליטיקה, אנו מחקים את פעולת האל בעולם ולכן הפילוסוף צריך להיות השליט.

הרמב"ם עובר על שתי התכליות האנושיות שהן חיי עיון שכלי מופשט וחיי פעולה פוליטית ושואל מה התכלית העליונה מבינהן? התכלית העליונה היא חיי העיון שבעזרתם אנו מכירים את העולם באופן שכלי- מופשט ולכן מכירים את האל, זוהי דרגת השלמות הגבוהה ביותר אליה מגיע האדם.

כשאנו מכירים את האל אנו מכירים את 3 פעולותיו בעולם שהן חסד, צדק ומשפט. מי שמכיר את האל שואף לחקות את הפעולה שלו בעולם ואותן ניתן לחקות רק בעזרת פעילות ציבורית ולא פרטית- איך תהיה חסוד, תאכוף את הצדק או תחרוץ משפט הוגן בלי אנשים אחרים?

משום כך קודם העיון לפעולה הפוליטית- רק אחרי שתכיר את האל אתה יכול לחקותו אך גם הפעולה הפוליטית הכרחית כדי לממש את תכלית האדם שהיא להידמות לאל ככל הניתן.

החסד כלפי אחרים הוא הגורם לפילוסוף להקים מדינה שתגן על האדם, השאיפה להגשים את הצדק מניעה את הפילוסוף לקחת שלטון במדינה והשאיפה למשפט הוגן מניעה אותו להקים מערכת משפט וענישה.

הפילוסוף בעצם עולה בהתחלה לתכלית העליונה יותר שלו- חיי החשיבה- רק כדי לרדת חזרה לעולם הפעולה הפוליטית אחרי שהכיר את האל- מחשבה ללא פעולה לא תביא אותו לתכליתו.

 לימוד הפילוסופיה הוא אם כן תנאי הכרחי בעבור הרמב"ם לניהול הנכון של המדינה ולכן כל מי שמסוגל ללמוד את הבלי העולם הזה (רפואה, מסחר ושאר ירקות) חייב גם ללמוד פילוסופיה והמדינה צריכה לעודד את לימודי הפילוסופיה בקרב העם.

ואיך לומדים פילוסופיה? על ידי לימוד תורה ושאר לימודי קודש שבהם מתגלמת האמת הפילוסופית העמוקה ביותר- מעין "הוראות הפעלה שכתב היצרן" על עולם.

ולכן- לכו ללמוד תורה לפני שאתם מחליטים ללמוד מדע המדינה, אחרת אתם מבזבזים את הזמן שלכם, שלי ובעיקר של הרמב"ם.

23 ציטוטים מובילים על מנהיגות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: