פעילותו הציבורית של הרצל בראשית דרכו

ההגות הציונית לדורותיה: פעילותו הציבורית של הרצל בראשית דרכו

ההגות הציונית לדורותיה

  • התפרקות האימפריה האוסטרו-הונגרית: הרצל ראה את ההתפרקות של המסגרת הליברלית באירופה. כאשר אימפריות רב לאומיות מתפרקות הן מתפרקות בד"כ למדינות לאום כך קרה באימפריה האוסטרו-הונגרית.
  • היהודים כמיעוט לאומי במדינות הלאום: התחושה של הרצל היא שבמדינות הלאום באירופה היהודים ימצאו עצמם כמיעוט לאומי במדינות לאומיות התממשה. הרצל ראה כיצד כל המדינות החדשות שהוקמו על חורבות האימפריה האוסטרו-הונגרית היו מדינות לאום לאומניות, גזעניות, לא דמוקרטיות שמעמד היהודים בהן היה בעייתי ויצר דחף הגירה.
  • כשמתפרקות אימפריות עד להתייצבות האזור יכול לעבור זמן רב. כשמסתכלים על מוקדי הסכסוך במזה"ת למשל, הסכסוך הוא על היכן יעבור הגבול בין שתי פרוביציות לאומיות של האימפריה העותמאנית.
  • הרצל והעשירים – לא משכנע את הברון הירש ורוטשילד: הרצל בשלב הראשון לא יודע איך להתמודד עם הגיגיו ואיך הוא רוצה לישמם בציבור היהודי. הוא מחליט תחילה לנסות לשכנע את עשירי היהודים באירופה. הברון הירש סייע להקמת מושבות יהודיות בארגנטינה וברזיל כפילנתרופ ולכן הוא אחת התחנות הראשונות של הרצל. הרצל פוגש את הברון בארמונו בפריז, ולאחר כמה דקות של שיחה מתברר להרצל שהברון לא רוצה להיות מלך על היהודים הוא מוכן לעזור ליהודים מסכנים בארגנטינה, אך לא מוכן לעסוק בפוליטיקה. הרצל ממשיך ופונה למשפחת רוטשילד שגם היא פוטרת אותו מעליהם.
  • "מדינת היהודים" זוכה למחמאות: הרצל מציע פתרון טריטוריאלי לאומי ליהודים. הוא מחליט לכתוב את "מדינת היהודים". בספר זה הרצל מכריז על כך שהיהודים הם עם שצריך למצוא לעצמו טריטוריה מחוץ לאירופה אך לא ברור עדיין אם מדובר לדעת הרצל בארגנטינה או בישראל. מהר מאד הוא מבין שהמקום היחיד האפשרי הוא מדינת ישראל. הרצל לא צפה את התגובה לחיבורו: תוך פחות משנה הספר מתורגם ל 7 שפות. הוא מקבל פניות אישיות רבות מיהודים משכילים התומכים בגישתו ושותפיום לחששותיו. הרצל לא הכיר את פינסקר, או את חובבי ציון על הראשון הוא מגלה רק לאחר מותו.
  • מתחילה להתגבש סביב הרצל בוינה חבורת תומכים תחת הרעיון הלאומי-ריבוני ליהודים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: