הפוגה

הפוגה היא עצירה מוחלטת או כמעט מוחלטת במישור הסיפור המשוחזר לצורך תיאור מורחב של פרט כלשהו בסיפור. נסיגה היא חזרה בזמן ומסירת אירוע שזמן התרחשותו במישור המשוחזר קודם למסירתו בטקסט. הדמיון בין שני המושגים הוא ששניהם כוללים הפרה ביחסי הזמן בין מישור הטקסט והמישור המשוחזר, אך בעוד שבהפוגה הזמן במישור המשוחזר עומד מלכת, במקרה של נסיגה הוא חוזר לאחור.

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

מה אפשר ללמוד מקיומם של גרסאות שונות לסיפור המבול בתרבויות שונות? האם השכיחות של מיתוס המבול מלמדת על אירוע קדום או על משהו על התרבות שלנו?

עוד דברים מעניינים: