הנמקות פסיכולוגיות

הנמקה פסיכולוגית היא הסבר המצאותו או אופן המצאותו של אלמנט בטקסט באופן שנשען על עולמה הפנימי של דמות. כך ציונם של אובייקטים מחד מותנה בקליטתם בהכרה של דמות ומאידך קיומם של פעולות מובא בהקשר התהליכים הנפשיים שהוליכו אליהן. הנמקה כזו תולה את המציאות הסיפורית בנפשה של דמות ובמתחולל בה ככוח המניע של הטקסט והעלילה. הנמקה פסיכולוגית משמשת היטב את הסיפור הלירי ועניינו בחוויה הנפשית והאירועים הפנימיים של דמות ושלפיכך משעבד לפחות חלק מהאלמנטים בסיפור למצבים ויסודות פסיכולוגיים שלה. ההנמקה הפסיכולוגית מאפשר לסיפור להבליט את תודעת הדמות ולהתלות בפסיכולוגיה שלה בכדי להסביר הן את המציאות הפנימית שלה והן את החיצונית כפי שהיא נקלט על ידיה.

עוד דברים מעניינים: