מסירת עולמה הפנימי של דמות

עולמה הפנימי של הדמות נמסר באופן עקיף – מושג זה מתייחס לדרך מסירתה של התרחשות חיצונית לעולמו הפנימי של גיבור שיש בה בכדי להעיד על עולם פנימי זה. המציאות הבדיונית בדרך מסירה זו אינה עומדת בפני עצמה אלא משועבדת להארת האופן שבו היא נקלטת ונחוות בתודעת הדובר שמגיב למציאות החיצונית. דרך זו היא עקיפה משום שהיא אינה מוסרת את תוכן עולמו הפנימי של הדובר או הדמות באופן מפורש אלא דרך תיאור מציאות שהיא אמצעי לחשיפת העולם הפנימי. מושג זה מתקשר אל הסיפור הלירי מכיוון שהוא מתמקד בעולם והאירועים הפנימיים של הדמות, הכרתו ורגשותיו, ועל כן אמצעי המאפשר חדירה אל אותו עולם הוא כזה המשרת היטב את הסיפור הלירי.

עולמה הפנימי של הדמות נמסר באופן ישיר – דרך מסירה זו של עולם פנימי מספקת גישה בלתי אמצעית את אותו עולם פנימי של מחשבות, רגשות, חוויות זיכרונות וכיוצא בזה. אל נמסרים באופן מפורש "כפי שהם" בתודעתה של הדמות (על פי רוב דובר בגוף ראשון). ההתרחשות שמתוארת בדרך מסירה זו היא פנימית לגמרי והיא מבודדת מההתרחשות בעולם החיצוני ואינה תלויה בה, לא במישור המציאות הבדיונית של הסיפור ולא במישור הארגון של הסיפור והקשרים בין מרכיביו, אם כי המציאות החיצונית יכולה לעורר אירועים פנימיים. גם דרך מסירה זו מתקשרת אל הסיפור הלירי בכך שהיא אמצעי למסירת עולם פנימי שצריכה להתחייב לאחת משתי דרכים ממצות לעשות כן, ישירה או עקיפה.

עוד דברים מעניינים: