סיכום: ג'ון לוק על המצב הטבעי

על המצב הטבעי, ג'ון לוק

לוק רוצה לבדוק את מקורות השלטון המדיני ופונה למצב הטבעי שעל פי הגדרתו : "מצב שבו האדם חופשי לחלוטין לכלכל את מעשיו ולהשתמש ברכושו ובגופו כטוב בעיניו, בתוך הגבולות של החוק הטבעי, בלי לבקש רשות מזולתו ובלי לביות תלוי ברצונו של שום אדם אחר"

לוק יוצא נגד הובס ואומר שאמנם כל בני האדם שווים אך בגלל זה הם מבינים שמה שיעשו לאחרים ייעשה גם להם. ולכן אין הם רוצים לעשות דבר לאחר. הרכוש האישי של אדם שהוא עצמו וממונו ניתן לו על ידי כח עליון ולכן הוא שלו. ללא התערבות חיצונית אין הוא חייב לתת אותו לאיש. הוא לא ירצה גם להשמיד את רכושו או את עצמו ולכן לא ירצה לעשות רע גם לאחר.

מצב זה הוא מצב של שוויון בו השליטה והסמכות הדדית היא ונתונה לכולם במידה שווה. מצב זה אומנם מצב של חירות, אך לא מצב של הפקרות. אסור לאדם להשמיד את עצמו, או נברא אחר, אלא אם כן זה דורש תכלית נכבדה. החוק הטבעי, מוכתב על ידי השכל וקובע כי אסור לאדם להרע לחברו לחירותו או לרכושו, כי כולם שווים. וכדי להניא אדם מלקפח זכויות מותר להעניש אנשים, יתרה מזאת, כל איש ואיש זכאי לענוש את הזולת כדי למנוע את חוק הטבע ו"לרסן את העבריינים". עבריין מכריז כי הוא חי על פי כלל אחר ובכל מהווה סכנה לאנושות ופוגע במין האדם כולו.

כדי להדגים את צדקת חוק הטבע, לוק מעלה סוגיה: כיצד מותר לנסיכים ולשיטים לעצור ולשפוט אנשים שהם לא נתיניהם? הרי הסמכות המחוקקת ניתנה להם ביחס לנתינים שלהם, אך הם למעשה פועלים על פי חוק הטבע, שהוא ביחס לכולם בלי יוצר מן הכלל.

שני נימוקים לגרימת נזק לזולת:

א.      מעצור לעתיד- הקצין, נציג החוק רשאי להחליט על הטלה או וויתור על עונש

ב.       פיצוי- ראשי לדרוש ולהחליט לגביו רק הקורבן עצמו.

ממשל- לוק מעלה את השאלה כיצד יוכל אדם להיותדיין לגבי עניין שבו הוא מעורב, יש חשש שהחלטתו תהיה מוטה. לכן יש צורך בקביעת ממשל שיפשוט ללא משוא פנים ולאימות. הממשל המדינה הוא התקופה הנכונה לליקוייו של המצב הטבעי. אולם, ממשל כזה צריך גם הוא לתת את הדין. אם המושל חופשי לעשות כל שעולה על רוחו ללא ביקורת או חוק אז במה הוא טוב מהמצב הטבעי.

הנסיכים והשליטים בעולם נמצאים במעין מצב טבעי. אמנם הם חתמו על אמנות, אך אלו לא אמנות אמיתיות. אין בהן הסכמה הדדית להתחבר כעדה אחת ולכונן גוף מדיני אחד.

לסיכום, לוק טוען שהיה מצב טבעי, ובני האגם שרויים בו ומתמידים בו עד שמרצון הם מצטרפים לחברה מדינית.

 

מבוא למדע המדינה

 סיכומי מאמרים במדעי המדינה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: