סיכום מאמר "התפקוד של אמצעי תקשורת ההמונים כקובעי סדר היום/מקסוול א.מקומבס ודונלד ל. שו

סיכום מאמר "התפקוד של אמצעי תקשורת ההמונים כקובעי סדר היום/מקסוול א.מקומבס ודונלד ל. שו

הקדמה:

למרות שעדיין אין הוכחות שהתקשורת משנה עמדות של בוחרים במערכת בחירות, יש הוכחות רבות לכך שהבוחרים כן לומדים מהמידע בזמן הבחירות. כיום מועמדים פוליטיים מגיעים לעם בעיקר דרך התקשורת, והתקשורת לרוב היא הקשר היחיד עם הפוליטיקה. בדרך כלל אנשים רוכשים את המידע שלהם מהתקשורת או מאנשים אחרים שמעבירים את הידע שלהם מהתקשורת. יתר על כן נראה כי הלמידה על הפוליטיקה מהתקשורת היא ע"פ הדגש שהתקשורת שמה ומראה על סדר היום.

לאנג ולאנג התמקדו במחקר על תפקידי התקשורת כקובעי סדר היום והגיעו להשערה כי " אמצעי תקשורת ההמונים קובעים את סדר היום לכל מערכת בחירות פוליטית, בהשפיעם על בולטות העמדות כלפי הסוגיות הפוליטיות".

השיטה:

מחקר ב- 1968 במערכת הבחירות, נבחרו באקראי משיבים ב- 5 אזורים בצ'אפל היל שרואינו ואז חקרו רק את אלו שאמרו כי עוד לא בחרו במועמד לבחירות.

המחקר ניסה להשוות את הסוגיות שהיו מרכזיות בבחירות, אל התוכן שהופיע למעשה בתקשורת ששימש את הבוחרים בבחירות.

הנחקרים שסוננו (אלו שלא בחרו מועמד) התבקשו להגדיר בכלליות את המתרחש בבחירות כפי שהם רואים אותם ובמקביל בדקו מה הועבר בתקשורת לגבי הבחירות.את התוכן בחדשות חילקו החוקרים לרמה "ראשית" ורמה "משנית" בשביל לבדוק אם ההבדלים משמעותיים. ה"ראשיים" הם:

  1. טלוויזיה-כל ידיעה בת 45 דקות או יותר ו/או אחת משלוש הכתבות המרכזיות.
  2. עיתונים- כל ידיעה ו/או כתבה בחלק העליון של העמוד הראשון  או עמוד אחת תחת כותרת של שלושה טורים,ולפחות שליש מהידיעה שהוקדש לסיקור חדשות פוליטיות.
  3. כתבי עת שעוסקים בחדשות-כל ידיעה על יותר מטור אחד או פריט בכתבה הראשית בתחילת מדור החדשות.
  4. סיקור בעמוד המערכת של עיתונים וכתבי עת-פריט שהופיע בעמוד הראשי או בעלי שליש מהמאמר שהוקדש לסיקור פוליטי.

פרטים משניים הם ידיעות פוליטיות באופיין אך קטנות בשטח,זמן או מיקומן.

ממצאים:

  • כמות ניכרת של חדשות לא הוקדשו לדיון בסוגיות פוליטיות אלא לניתוח מערכת הבחירות עצמה. כמו כן יש דגש על דברי המועמדים בתקשורת.
  • בדיקה על הדגש ששמה כל מפלגה מראה כי: הדמוקרטים הדגישו את מדיניות החוץ יותר ממפלגות אחרות. המפלגה האמריקנית התייחסו הרבה לסוגיית "חוק וסדר". הרפובליקנים הקדישו למדיניות החוץ.
  • הנתונים מלמדים על קשר חזק בין הדגש ששמו אמצעי התקשורת בסוגיות שונות לבין הבלוטות והחשיבות של נושאים שונים בבחירות בעיני הבוחרים.
  • שיפוט הבוחרים משקף את סך כל הסיקור התקשורתי.

לסיכום: כל אמצעי תקשורת נותר סיקור לא שלם על העולם הפוליטי. במחקר הזה נמצא כי הבוחרים נוטים להסכים על מה שאמצעי התקשורת מגדירים ביחד כסוגיות עיקריות וזה מלמד על התפקוד של אמצעי התקשורת כקובעי סדר היום.

דיון:

ע"פ המחקר אין הוכחה שהתקשורת קובעת את סדר היום . וצריך להרחיב את המחקר.

תקשורת המונים -סיכום

סיכומי מאמרים בתקשורת המונים – עוד סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: