מה זה סטטוס קוו? – פירוש

הגדרה: סטטוס קוו הוא מונח לטיני המייצג את מצב העניינים הקיים והבלתי משתנה, במיוחד בהתייחס לנושאים חברתיים, פוליטיים, דתיים או צבאיים. במובן הסוציולוגי, פירוש המושג הסטטוס קוו מתייחס למצב הנוכחי של המבנה החברתי ו/או הערכים ו/או האיזון בין כוחות שונים המרכיבים את החברה. ניתן למשל לומר: "המדינות מנסות כעת לשמור על הסטטוס קוו בכל הנוגע לנשק הגרעיני שלהן". לשמור על הסטטוס קוו משמע לשמור על הדברים כפי שהם כיום.

הסטטוס קוו יכול לציין גם מצב של איזון בין שני כוחות מנוגדים ושווים פחות או יותר. כך נוצר מצב סטטי, בלתי משתנה, של איזון הדדי בין הצדדים. 

בישראל הפירוש של המונח "סטטוס קוו" מתייחס בעיקר להסכם או ההסדר בנוגע ליחסי דת ומדינה. ההסכם נערך בין מפלגת הפועלים השלטת והחילונים לבין המפלגות הדתיות והחרדיות עם קום המדינה. הסדר הסטטוס-קוו בישראל מסדיר את היחסים בין הציבור החילוני ודתי. הוא נוגע לנושאים כמו שמירת כשרות במוסדות ציבורים, שבת בשירותים ציבורים (כמו תחבורה), וחינוך דתי. מרכיב חשוב של ההסדר הוא מסירת נושאי הנישואים וגירושים לידיים דתיות בלבד. הסכם הסטטוס-קוו נועד לקבע את היחסים שהיו קיימים עם קום המדינה. עם זאת, למרות ה"סטטיות" לכאורה ידעו יחסי חילונים ודתיים בישראל התפתחויות רבות לאורך השנים. ועדיין, מושג ה-"סטטוס-קוו" ממשיך לשמש חלק חשוב מהדיון בין הצדדים.

קראו את מכתבו של דוד בן גוריון לאגודת ישראל. אולי יעניין אותך גם יחסי דת ומדינה בראשיתה של מדינת ישראל.

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: