דמעה של רחמים: אשתו של רב רחומי מצפה לשובו

האמורא רב רחומי היה לומד תורה ממורו רבא בעיר מחוזא שבבל והיה חוזר לביתו רק ערב אחד בשנה, ביום הכיפורים. בערב יום כיפור אחד התקשה להפרד מלימודו והתעכב בבית המדרש. בזמן הזה הייתה אישתו מצפה לו ואומרת לעצמה: עכשיו בא, עכשיו בא – אך הוא לא בא. ליבה נשבר ודמעה ירדה מעיניה. באותו זמן היה רב רחומי יושב על הגג כאשר זה קרס תחתיו ועימו צנח רב רחומי אל מותו.

מקור: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, ס"ב ב'

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: