הדיאלוגים והשיחות בתנ"ך

תפקידיה של השיחה בתנ"ך– אמצעי לעמוד על אופי הדמויות- המחשבות המניעים והרגשות של הדמויות. אפשרות לקורא להביע עמדה, השיחה היא אמצעי להתקדמות העלילה.

לשיחה אופי אליפטי ותמציתי מאוד. היא משקפת מעשים ומצבי נפש, מחשבות, החלטות, רגשות  וכו'.

סוגי שיחות– מתן הוראות, פיוס, תוכחה, סתם, חקירה, כריתת ברית, הכרות, תקשורת, קידום אינטרסים, שכנוע, ללמוד על הצד השני, לקבל מידע.

דוגמאות לשיחות שבאות לשכנע- * במדבר ל"ב  – במו"מ בין משה לראובן וגד .

השיחה בתנ"ך היא תמציתית ומרוכזת. לא אומרים דברים מיותרים, אין משפטי הקדמה וסיום.

השיחה נמדדת ע"י צעדים- יש שיחות של צעד אחד- אחד אומר והשני מבצע- מטרתה לתת הוראות.

מס' המשתתפים בשיחה הוא בד"כ שניים.

שיחה בה יש 3 משתתפים- אברהם, אבימלך ופיכול.

דוגמאות לשיחות במקרא:

בראשית פרק כ"ט– יעקב בורח מהבית כי עשו זומם להורגו. יעקב הולך לחרן שם גר לבן אחי אימו. הוא רואה 3 עדרי צאן ליד הבאר וכולם מחכים שמישהו יבוא ויוריד את האבן מעל פי הבאר. שם יש לו שיחה עם הרועים. הוא מגיע אל בית לבן ורחל שראתה אותו רצה לספר לאביה. לבן רץ אליו בשמחה, מחבק ומנשק אותו…

בתיאור מעשיו של לבן יש רצף של פעלים (כמו בסיפור אברהם והמלאכים- שם זה מראה על זריזות, טוב לב, נדיבות, כבוד- דבר מעט ועשה הרבה..). הסיבה לכך-

ע"פ המדרש– רצף הפעלים מראה על להיטותו וחמדנותו של לבן- רצה לראות האם יש איתו דברים יקרים. כשראה שאין, הכניסו לביתו. כנראה שכשהנער הגיע לבקר, לבן ראה את העושר הרב ולכן לבן חשב שגם יעקב יגיע עם עושר רב. יעקב מספר ללבן את כל הקורות אותו. לבן אומר לו- "אך עצמי ובשרי אתה"- אך= מלשון מיעוט, צמצום. מה לעשות, אתה משפחה ולכן חייבים לשמור עליך, אין ברירה.

הם יושבים חודש ימים. יעקב בזמן זה עובד בצאן עם רחל. כאן יש שיחה של 3 צעדים בין יעקב ללבן אך השיחה נקטעת ע"י מאמר מוסגר שחשוב לשיחה- לבן אומר ליעקב שהוא רוצה לתת לו תמורה על עבודתו כיוון שאיננו אחיו, מה השכר שאתה רוצה? אז התנ"ך מוסיף את המאמר המוסגר- מספר שללבן שתי בנות- לאה הגדולה רכת עיניים ורחל הקטנה יפת תואר. תיאור זה יוצר רושם שלאה מסכנה כיוון שאף אחד לא בוחר בה ורחל יפהפייה.

ישנן 3 דרגות לתיאור בתנ"ך-

  1. טובת מראה (רבקה),

2.יפת מראה (שרה)

  1. יפה תואר ויפה מראה- הדרגה הגבוהה ביותר של תיאור בתנ"ך.

ע"פ פרשנים– יפת מראה מתייחס למראה הפנים ויפת תואר לגוף. אחרים טוענים כי יפת תואר- מראה חיצוני, יפת מראה- מראה פנימי.

"עיני לאה רכות"- אולי בוכה, אולי מבוגרת.. המדרש אומר- לאה פחדה שזה החתן שמחכה לה, היא לא רצתה בו.

בהמשך השיחה- יעקב עונה ללבן- אעבוד אצלך 7 שנים ברחל בתך הקטנה- הוא הדגיש שזו בתו רחל כדי שלא יעבוד עליו.

לבן עונה לו- עדיף שאתן אותה לך ולא למישהו אחר.

זוהי שיחה אינפורמטיבית במהותה. כמו כן נחתם כאן הסכם שיעקב חשב שלבן לא יוכל להפר.

מס' היגדים ישירים בפרק– תמר יפה מאוד, יונדב איש חכם מאוד.

בתחילה אמנון נקרא- אמנון בן דוד, בהמשך אמנון נקרא – אמנון בן המלך.

3 שלבים בשיחה שעוסקת באינפורמציה- יונדב שואל את אמנון למה הוא נראה לא טוב? הוא עונה לא ש"את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב"- הוא לא מציג את הקשר שלהם באופן ישיר. יונדב אומר לו- תעמיד פני חולה, אביך יבוא לבקרך ותאמר לו שתמר תבוא, תאכיל אותך ותכין את האוכל מולך.

בראשית פרק ל"ז– הנושא בסיפור- יחסי יוסף ואחיו. הפרק מציג את יוסף באור שלילי-הוא מנצל את העדפת הוריו ומתרברב בה -בחלומות וע"י כך שמסתובב עם הכותונת. כמו כן, יוסף מביא דיבה על אחיו.

הרמב"ן טוען- הבאת דיבה- אמירת דירי אמת, הוצאת דיבה- אמירת דברי שקר.

שינוי בתדמיתו חל בפס' י"ג.- המשפחה גרה בחברון. האחים עובדים בשכם. יעקב שולח את יוסף לראות מה שלום אחיו בשכם. ישנה שיחה של 3 שלבים- יעקב אומר- אני שולח אותך אל האחים בשכם. יוסף עונה :"הינני"- אני מוכן. יעקב אומר- לך תבדוק מה שלום אחיך והצאן ותחזור לומר לי.

ע"פ רש"י- השוואה בין ה"הינני" של אברהם בעקדת יצחק לשל יוסף: במקרה של אברהם- לשון ענווה ולשון זימון. במקרה של יוסף – התשובה מעידה על זריזות.

יוסף היה אמור להיות בקונפליקט- שנאת האחים מצד אחד וכיבוד בקשת האב מצד שני. ליוסף לא הייתה דילמה והוא בחר בכיבוד אביו ומיד ענה "הינני".

השיחה נועדה להטלת שליחות, מתן הוראות.

הפרשנות אומרת שיעקב ייסר את עצמו במשך 22 שנים (עד המפגש בניהם במצריים) על ששלח את יוסף למרות שידע על שנאת אחיו.

 

 

 

חזרה אל: אמצעים אמנותיים במקרא

13 ציטוטים על לאומיות

היא מניעה את העולם כבר הרבה זמן אך האם היא טובה לו? ציטוטים (ביקורתיים) על לאומיות ופטריוטיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: