סיכום: תפקיד העיתונות בעיצוב סדר היום של הכנסת בנושא רווחה / יצחק קדמן

יצחק קדמן מעוניין לבדוק האם התקשורת משפיעה על בית המחוקקים (הכנסת), בנושא רווחה (=פשע, עוני וכולי). הוא בדק את שלושת העיתונים המרכזיים: הארץ, ידיעות אחרונות ומעריב, ובמשך 8 שנים הוא בחן כתבות המתפרסמות בנושאי רווחה. המחקר נערך בין השנים 1974-1981.

תחילה, הוא בדק את הכתבות על פי הבולטות שלהן, מיקום, כותרת ונושא ספציפי. הוא בדק את ההשפעה של הכתבות על מעצבות סדר היום של כנסת ישראל. באופן ברור, הוא לא שאל ישירות את חברי הכנסת האם הכתבות משפיעות עליהם בהצעות החוק שהם מציעים.

הוא מצא שבשנה מסוימת היו כתבות רבות בנושא אלימות, ובמקביל, בכנסת הוצעו הצעות חוק רבות בנושא אלימות.

מכאן, הסיק החוקר כי התקשורת מעצבת סדר יום בכנסת. בנוסף, ככל שהנושא קיבל בולטות בעיתונים, כך הנושא קיבל בולטות גם בכנסת. יש קשר ישיר בין העובדה שהתקשורת מעניקה יותר בולטות לנושא מסוים, לבולטות שנושא זה קיבל בכנסת. כלומר, התקשורת מעניקה חשיבות לנושאים ספציפיים.

הכותב טוען כי נוצר מעגל: התקשורת מעלה נושא, הכנסת מתייחסת אליו, התקשורת מדווחת על ההתייחסות בכנסת, וחוזר חלילה. בנוסף, ההשפעה היא לא רק על מה לחשוב אלא גם על איך לפעול.

חזרה אל: סיכומי מאמרים בתקשורת

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: