סמכות רציונאלית על פי וובר – הגדרה

סמכות רציונאלית לגלית על פי וובר- סמכות שמקבלת את הלגיטימציה שלה מכורח החוק, בחברות שבהן דפוס הפעולה הוא ביורוקרטי. הארגונים הפורמאליים מתקנים תקנות לגבי חלוקת הסמכויות בחברה. התקנות מקבלות אישור חוקי וכך בעלי הסמכות מקבלים את סמכותם מהחברה עפ"י הכללים הביורוקרטים.

ראה גם: 

סמכות כריזמטית (וובר)

סמכות מסורתית (וובר)

הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב \ מקס וובר

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים: