מאפייני הבירוקרטיה על פי רוברט מרטון

מאפייני הבירוקרטיה על פי רוברט מרטון:

התמחות- התפקיד העיקרי של אדם הוא חיפוש אחר מזון וקורת גג ולשם כך הוא נוהג להתמחות במגוון תפקידים,  הביורוקרטיה מטילה על האדם משימה מיוחדת ומוגדרת שאותה הוא צריך למלא במסגרת הארגון.

היררכיה- ארגון ביורוקראטי משבץ את החברים בו בהיררכיה אנכית של משרות. כל אחד בארגון נתון לפיקוח של בעלי תפקידים חשובים יותר הממונים עליו, והוא מפקח על בעלי תפקידים פחות חשובים משלו.

כללים ותקנות- לכל ארגון יש כללים ותקנות משלו אותם הוא קובע באופן רציונאלי. מטרת הכללים והתקנות היא לייצר סביבת עבודה שבה הארגון יתפקד ביעילות.

מיומנות טכנית- הדרישה של הארגון מעובדיו במילוי משימותיהם היא מיומנות. על העובד להיות מיומן בביצוע עבודתו ובכל ביורוקרטיה יש פיקוח על ביצועי העובדים (בשונה ממנהג העדפת קרובים ללא קשר למוכשרותם).

אימפרסונליות-  בארגון ביורוקראטי ההתנהלות היא עפ"י כללים ולא גחמות אישיות כך שהטיפול בלקוח הוא מוגדר ואחיד, והיחס לעובד הוא מוגדר ואחיד. זו הגישה הביורוקרטית הקלאסית המציגה אותה כמנוכרת.

תכתובת רשמית- התקשורת בין הגורמים השונים בארגון ביורוקראטי מתבצעת ע"י תכתובת רשמית ופחות באופן מילולי אקראי, התכתובת נשמרת ע"י הגורם השולח והגורם המקבל ומתויקת אצלם.

המאפיינים הנ"ל יכולים גם להיות בעוכריה של הביורוקרטיה, התנהלות עפ"י המאפיינים הנ"ל במידה נכונה תורמת לפונקציונאליות של הארגון הפורמאלי אבל, מעבר למידה הנכונה הם גורמים לדיספונקציונאליות בארגון. הארגון נפגע מכך כי הדיספונקציות מונעות מימנו לבצע את משימותיו ביעילות, או גרוע מכך- לפעול נגד ביצוע משימותיו. הדיספונקציות יכולות לבוא כתוצאה מ:

אמפרסונליות יתר- כאשר מטרת האיפרסונליות היא למנוע מצבים בהם גורם אחד מקבל טיפול מסור יותר וכתוצאה מכך הגורמים האחרים נפגעים. אמפרסונליות יתר גורמת לכך שכל מבקשי השירות סובלים מניכור והתייחסות מועטה ופוגעת. במקרה זה מטרת התפקיד לא מיושמת במלואה.

היררכיה- ההיררכיה נועדה לשכלל את מנגנוני הפיקוח והביצוע של המערכת אבל, פער היררכי בין בעלי התפקידים יכול לגרום לפגיעה בפיקוח הפנימי ולליקויים בתהליך ההפקה. הפער יכול להיגרם כתוצאה מליקויים בתקשורת בין הדרגים השונים, ריחוק מעמדי וחוסר ההבנה המקצועית של בעלי התפקידים הבכירים בהיררכיה אל מול המקצועיות של בעלי התפקידים הפשוטים.

אוליגרכיה- תופעה שבה פקידים רמי דרג מנצלים את האחריות ותחום הפיקוח של התפקיד שלהם לצורך התעצמות על חשבון התפקיד ואלו שהם מפקחים עליהם. המבנה ההיררכי בביורוקרטיה מאפשר לפקידים בדרג הגבוה להיות נגישים למידע רב ולריכוז סמכויות שחולשות על מבנה המערכת, האוליגרכים מנצלים לזאת לטובת האינטרסים הפרטיים שלהם גם אם מטרות הארגון נפגעות בשל כך.

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

ראה גם:

מאפייני הבירוקרטיה – סיכום

מקס וובר על הבירוקרטיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: