ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק – סיכום

פסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

1. מחצית הראשונה של השנה הראשונה

טיבן של כשירויות התינוק יצר שתי השקפות מנוגדות:

א. לפי ג'יימס, תינוקות נולדים בלי מיומנויות תפיסתיות או חברתיות, ולכן עולמם חסר משמעות וסדר.

ב. לפי ההשקפה העכשווית, התינוקות מתקדמים מבחינה חברתית מפני שהם מסוגלים לחקות אחרים, לחוש אכזבה כאשר הציפיות שלהם אינן מתמלאות וכו'.

ביקורת– לפי ההשקפה ההתפתחותית, קליפת המוח אינה מתפקדת במלואה בזמן הלידה מפני שהקשרים בין הנוירונים לא הושלמו, ולכן אין לתינוק ציפיות מהמטפלים שלהם.

א. יחסי גומלין חברתיים

לפי נק' מבט התפתחותית מודרנית, התינוקות נולדים עם נטיות מוקדמות המאפשרות להם לקיים יחסי גומלין חברתיים מוקדמים בתנאי שהם חלק ממערכת טיפולית תקינה.

– היכולת המולדת "לאותת" על צרכים פיסיולוגיים ופסיכולוגים על מנת לאפשר להוריהם לפרשם ולהגיב אליהם בהתאם, כגון: בכי.

– היכולת לזהות התרחשויות מותנות בסביבה.

– להגיב לדיבור אנושי באמצעות הבחנה בין צלילי הדיבור.

– הנטייה להגיב בהתאם להתנהגותו של המטפל.

ב. הדדיות– יחסי גומלין חברתיים הכרוכים בפעולות הדדיות בין התינוק למטפל.

– היכולת להישאר ערני ולהתעסק בחקר סביבתו באמצעות שליטה בקשב, תיאום בין העין ליד וכו'.

– היכולת להתבונן ובו זמנית לחייך ולבצע פעולות.

תפקידי ההורים

– לעורר ולהגביר את הקשב ואת מעורבותו של התינוק בהתאם לגירויים.

– להיות מודע לרגשותיו ולצרכיו של התינוק.

דוגמא: החיוך של התינוק בחודשים הראשונים נוצר בעקבות דחפים עצביים הנוצרים באיזורים הנמוכים של המוח.

2. במחצית השנייה של השנה הראשונה מתארגנת התנהגותו החברתית של התינוק סביב הוריו, כגון: תינוקות בני 7 חודשים ומעלה יתנגדו לאישפוז באמצעות דחיית צוות ביה"ח בעקבות חוסר ביטחון.

א. ההתפתחות הרגשית מורכבת משני היבטים:

I. הרגשות מופיעות כתוצאה מעיבוד פסיכולוגי של אירועים או מצבים מסוימים, כגון: מצוקת זרים מופיע בגיל 5 חודשים וגוברת בגילאי 7 עד 10 חודשים. היא נמשכת חודשיים עד השנה השנייה ללידתו של התינוק.

מאפיינים

– מבטים חשדניים.

– התרחקות.

– בכי

II. ויסות רגשות– שליטה ברגשות הקיים אצל המטפל והתינוק לצורך התמודדות עם חידושים או איומים.

– בכי נחשב לשיטת התמודדות לצורך קבלת סיוע אך זה מנתק את התינוק מהסביבה.

– התקרבות למטפל בעקבות איום מסייע לתינוק לשמור על קשר עם הסביבה.

ב. היקשרות- קשר רגשי מתמשך ויציב בין התינוק למטפל שלא ניתן להחליפו באחר מפני שיש לו בסיס אבולוציוני של הגנה.

I. מצוקת פרידה מתרחשת כאשר המטפל עוזב את התינוק לתקופה מסוימת.

II. תגובות קידום פנים– הבעת הנאה כאשר המטפל שב לאחר תקופה מסוימת, כגון: חיוך, הושטת ידיים וכו'.

III. התנהגות על בסיס בטוח– המטפל נחשב כבסיס בטוח לצורך חקירת הסביבה.

תיאוריות

א. מנק' מבט אבולוציונית, היררכיה של דמויות היקשרות נחשב להכרחי מפני שכאשר התינוק חש בסכנה, הוא מחפש הגנ אצל המטפל העיקרי.

ב. לפי התיאוריה הפסיכואנליטית המוקדמת ותיאוריית הלמידה המסורתית, התינוקות יוצרים היקשרות עם האם מפני שהיא מספקת את צרכיו.

ג. לפי בולבי (ראו תיאוריית ההתקשרות של בולבי), ההיקשרות נחשבת לטבעית מפני שהיא נטבעה אצל המינים החיים.

סוגים

הגדרהחקירהחרדת זריםעזיבתו של המטפלאיחוד מחדש
בטוחהאצל התינוק מתפתח חוויה של מודל עבודה פנימי חיובי.שיתוף רגשי עם האם מפני שהוא סומך על זמינותה הרגשי והפיזי.לא חושד כ"כחש מצוקה עזה, ולכן הוא פורץ בבכי.נרגע בקלות
נמנעתהופכת את הילד לשקט ולמתבודד.נפרד בקלות מהאם ולא קיים שיתוף רגשי עימה.לא חושדלא חש במצוקהנמנע ממגע עימה.
מתנגדתנוצרת בעקבות רגישות המשתנה של האם לצרכי התינוק.מחפש מגע עם האם, ולכן לא יהיה חקירה וגילוי.חושד באחריםחש מצוקה עזה, ולכן הוא פורץ בבכי.לא נרגע בקלות

ג. איכות הטיפול

על מנת להעריך את השפעות הטיפול על ההיקשרות, החוקרים נקטו בשתי גישות:

גורמיםיחסי גומלין בין ההורה לתינוק
היקשרות מתנגדתעוני קיצוני והזנחה.טיפול לא עקבי, התנהגויות מוגזמות וגריית יתר מצד האם.
היקשרות נמנעתהתעללות וחוסר זמינות רגשית.מטפל אדיש, לא זמין רגשית ודוחה את התינוק.

I. גורמים המשפיעים על הקשר בין איכות הטיפול להיקשרות הם:

– מצוקה ותמיכה חברתית.

– ההיסטוריה ההתפתחותית של ההורים.

יחסים בטוחים וחרדים יוצרים מסגרת להתפתחות העתידית המתבטאים בביטחון עצמי, היכולת ליצור חברותיות ובהתמודדות עם אתגרים.

II. מודל פעולה פנימי– מערכת ציפיות של התינוק מהעולם החברתי בהתאם לזמינותו.

3. מזג- מאפייני התנהגות ראשוניים, כגון: הבעת רגשות, היכולת להסתגל למצבים חדשים וכו'.

א. יציבות

המחקרים המוקדמים הסתמכו על דיווחי ההורים כמדד למזג של התינוק אך נמתחה ביקורת משתי סיבות:

– הדיווח לא חל מיד לאחר הלידה.

– קיימת הטייה בדיווח.

ב. ביולוגיה

– אצל תינוקות חשדניים נמצא קצב פעימות לב ולחץ דם גבוה ומשתנה.

– קיים קשר בין רמות גבוהות של קורטיזול (הורמון המופרש בעת מצוקה) לדיווחי ההורים לתינוק לא מסתגל ולהיקשרות מתנגדת שעלול לצוץ בזמן הניסוי "מצב הזר".

ג. גנטיקה

המזג נחשב לסוגיה מורכבת מפני ש:

– לתגובתיות לגרייה יש מרכיב גנטי.

– התנסות מעצבת ובונה את המזג ואת המוח, כגון: טיפוח.

ד. מזג והיקשרות

– חוקרי ההיקשרות חוקרים את האיכות של היחסים בין התינוק למטפל מפני שקיימת לפעמים סתירה בין העדפותיו של המטפל לנטיותיו של התינוק, כגון: הורה שלטן עשוי לנהוג בחוסר רגישות כלפי תינוק עצבני.

– חוקרי המזג חוקרים הבדלים בין תינוקות לפי תכופות הופעתן של התנהגויות ועוצמתן, כגון: ב"מצב הזר", תינוקות בעלי היקשרות מתנגדת נחשבים לעצבניים מפני שהם נולדו כפגים ולוקים בבעיות בריאותיות חמורות.

4. הטיפול המוקדם

א. השערת התקופה הרגישה– סוגי התנסות מסוימים עשויים להיות חשובים בתקופה מסוימת מפני שאיכול ההיקשרויות הראשוניות הנוצרות בתקופת הינקות מכשירה את הקרקע למערכות יחסים בעתיד, כגון: ילדים שגדלו בבתי יתומים צפופים סבלו מבעיות פיסיות, אדישות וכו'.

ב. לטיפול מוקדם קיימת חשיבות רבה בהשקעת מאמצים בעבודה עם משפחות לתינוקות בעייתיים.

I. ערך מעשי- התערבות מוקדמת לצורך שיפור בחיי הילדים.

II. ערך תיאורטי- השפעות ארוכות טווח של הטיפול מחזקות את מערכות היחסים העתידיות.

טיפול זה מצליח בעקבות:

– זיהוי מוקדם של קבוצות עם התפתחות משובשת.

– הטיפול רחב היקף.

דוגמא לליקוי: תסמונת כשל השגשוג הלא אורגני נובע מהזנחה וגורם ל:

– ירידה או חוסר בגדילה.

– מחלות עור.

– עיכוב בהתפתחות מוטורית.

– התחמקות מקשר עין.

5. השלב האורלי- סנסורימתרחש בתקופה הינקות שבו התינוק תלוי באחרים.

א. אמון בסיסי נוצר כאשר התינוק מסוגל לבטוח בעצמו ולסמוך על יכולתו לשלוט בדחפיו מפני שאמו קשובה לצרכיו ומעניקה לו אהבה וביטחון.

ב. חשדנות בסיסית נוצרת כאשר התינוק אינו מסוגל לבטוח באחרים מפני שאמו אינה מתייחסת אליו, מספקת את צרכיו ואינה עקבית בתגובותיה.

ג. תקווה נוצר כאשר התינוק מסוגל לקוות גם אם הוריהם לא מתייחסים אליו באמצעות שמירה על תחושת שלווה.

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: