מרקס: הדיקטטורה של הפרולטריון

מרקס: הדיקטטורה של הפרולטריון

הסיכום להלן הינו חלק מסיכום הקורס "אידיאולוגיות מודרניות" מתוך מאגר הסיכומים במדעי המדינה

רעיון הדיקטטורה של הפרולטריון מוכר ביותר מן המרקסיזם הבולשביקי של לנין וסטלין. מרקס הזכיר זאת כמה פעמים אך הדיקטטורה של הפרולטריון לא היה רעיון מרכזי אצלו. לאחר המהפכה הקפיטליסטים לא יקבלו את השלטון החדש בסבר פנים, אלא ילחמו, ולכן יש צורך בדיקטטורה של הפרולטריון. אם נחזור לרגע לטענה שמרקס העלה, שכל מדינה היא דיקטטורה, מה זה אומר? כל מדינה היא ניצחון של קבוצה מסוימת על קבוצה אחרת, כל מדינה היא אלימות המופעלת כדי לשמור על חלוקת המשאבים בצורה מסוימת.

אם כן, במצב הקפיטליסטי יש דיקטטורה של הבורגנות, מרקס טוען שיש כמה הבדלים ביניהם:

  1. רוב (הבדל בסיסי) – הפרולטריון לעומת הבורגנים מהווים את הרוב המוחץ של החברה, לעומת הבורגנות שהיא מיעוט השולט ברוב.
  2. אינטרסים – בעוד הדיקטטורה של הבורגנות היא דיקטטורה למען אינטרסים צרים, הדיקטטורה של הפרולטריון, בהתחשב לדימוי אחרית הימים, היא למען האנושות כולה.
  3. זמן – הדיקטטורה של הפרולטריון היא רק זמנית ולא לאורך זמן, הבורגנות הייתה מאושרת אם הדיקטטורה שלהם הייתה נמשכת לעד. הפרולטריון רואה את הדיקטטורה כזמנית בין עולם שעבוד האדם לשחרורו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: