חג סוכות: הלכה ומנהג

חג סוכות: הלכה ומנהג

המאמר להלן הוא חלק מסיכום הקורס חגי ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג ומאסופת הסיכומים בנושאי יהדות באתר

ימי החג

חג הסוכות חל מחמישה עזר בתשרי עד עשרים ושנים בתשרי – 8 ימי חג. 7 ימים ראשונים יושבים בסוכה ונוטלים לולב וביום השמיני הוא "שמיני עצרת" – אין בו לא סוכה ולא לולב.

יום ראשון ויום שמיני – יום טוב – אסור כל מלאכה שאין בה צורך לאוכל נפש. שישה ימים באמצע – חול המועד.

יום שביעי של סוכות – יום הושענא רבא – ביום זה חובטים ערבה.

מצוות סוכה

שבעה ימים אדם חי בסוכה – אוכל וישן רק בסוכה. ראה: הטעם למצוות הסוכה

נשים וקטנים בסוכה

נשים פטורות ממצות סוכה. ילדים יכולים לשהות בחברת אביהם וחייבים לאכול ולישון בסוכה.

המצטער פטור מן הסוכה

מי שהסוכה גורמת לו צער – לא חייב לשהות בה. בלילה ראשון חייבים לאכול בסוכה גם אם אדם מצטער.

עוברי דרכים

מי שנמצא בדרכים ומגיע למקום שאין בו סוכה ולא יכול להקימה – פטור.

גודל הסוכה והסכך

לפחות שלושה דפנות וסכך על גבה. שטח הסוכה לפחות שבעה טפחים על שבעה טפחים וגובה הדפנות לפחות עשרה טפחים (טפח = 8-9.6 ס"מ). אויר פוסל בסוכה בין באמצע ובין מן הצד ב-3 טפחים. סכך פסול פוסל מן הצד בארבע אמות (אמה = 48-57.6 ס"מ) ובאמצע בארבה טפחים.

דפנות הסוכה

מתוך 3 דפנות, מספיק ששנים יהיו שלמים.

הסכך

סכך חייב להיות בנוי ממשהו שצמח בקרקע ונתלש ממקום גידולו ולא מקבל טומאה, אחרת יהיה פסול.

ניסוך המים

בבית המקדש היו מנסכים את המים על המזבח בסוכות.

הושענות

ממוצא היו מביאים ענפי ערבה גדולים אחת עשרה אמה ושמים אותם לצד המזבח. במקיפים את המזבח כל יום עם לולבים ואומרים הושע-נא (תפילה על המים) פעם אחד וביום שביעי שבע פעמים.

התפילה בחג הסוכות

כל ימי סוכות מוסיפים בתפילה הלל והושע-נא וקריאה בתורה.

תפילת גשם

ביום האחרון של סוכות מסיימים את קריאת התורה ועושים שמחה גדולה לכבוד סיומה ויוצאים מחג סוכות לחג שמחת תורה.

ספר החינוך שכד: מצוות נטילת לולב

המצווה בכללה

ביום ראשון של חג סוכות יש לקחת ביד:

פרי עץ הדר – אתרוג; כפות תמרים – לולב; ענף עץ עבות – ההדס; ערבי נחל – הערבה.

משורשי המצווה

ארבעה מינים כנגד האיברים

אתרוג דומה ללב (משכן השכל), לולב דומה לעמוד השדרה (העיקר שבאדם), הדס דומה לעיניים, ערבה דומה לשפתיים.

לולב במדינה יום אחד

מדיני המצווה

במי נוהגת המצווה

נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות.

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו