חובות בנים כלפי הוריהם במקרא

הסיכום להלן הוא חלק מתחום המקרא במאגר משאבי היהדות באתר טקסטולוגיה. 

בתנך אין  רשימת מפורטת של חובות החלות על בנים כלפי הוריהם, יש ציווי כללי בעשרת הדברות של "כבד את אביך ואת אמך…" (שמות פרק כ') ויש גם ציווי בצורה שלילית "איש אמו ואביו תראו"  זה מכוון ליחס של יראה.  גם במזרח הקדום יש רשימת חובות של הילדים כלפי ההורים : אם האבא חוזר מהקרב – הבן מנקה את הנשק, אם האבא משתכר, על הבן לקחת את אביו למיטה (ייתכן ויש הד מסוים לסיפור זה בסיפור נוח ובניו בבראשית פרק ט)

קיימים איסורים חמורים בנושא : "מכה אביו ואמו , מות יומת "  ויש גם "בן סורר ומורה" (=בן שמורד שבהוריו), על שניהם יש עונש מוות

יחד עם זאת ישנם מקרים בתנ"ך שילדים מרדו בהורים ואנו מצדיקים אותם :

  • *פרעה גזר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" , בתו מוצאת ילד בתיבה, היא יודעת שהוא עברי ואביה ציווה להרוג אותם, והיא מביאה אותו לארמון ובחוצפה קוראת לו "משה" שם שמזכיר את המעשה שהיא עשתה – משתה אותו  מן המים (כל פעם שיקראו את שמו בארמון, תמיד יעלה העניין שהיא מרדה באביה)   וכמובן שאנו מצדיקים את בת פרעה.
  • מיכל בת שאול  נשואה לדוד ושאול מבקש להרוג את דוד, מיכל מבריחה את דוד כדי שלא ימות. וכמובן , אנו מצדיקים אותה.
  • רחל ולאה ברחו מהבית עם בעלם יעקב, ואנו מצדיקים אותם.
  • מקרה מחז"ל :  רחל בת כלבא שבוע נשאה לר' עקיבא נגד רצון אביה.
  • יש לשים לב שאלו הדמויות הגדולות ביותר של האומה : דוד , יעקב, משה, ר' עקיבא.

ילדים שותפים בעבודת הבית :

  • רחל ולאה רועות צאן
  • בנות יתרו רועות צאן

מכירת ילדים לעבדות.

במקרה שהאב במצב כלכלי גרוע, יש אפשרות למכור ילדים לעבדות. בסוף בית שני זה הולך ונעלם ובחז"ל לא מוזכר אף מקרה כזה.

במקרה של אי פריעת חוב הייתה קיימת אפשרות לעיקול האישה' , נמצאה תעודה ב"תל חדיד" על עיקול אישה.

עונש קיבוצי לילדים על חטא ההורים : כתוב בתורה "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על עוון, איש בחטאו יומת" אך מצד שני כתוב "פוקד עוון אבות על בנים" וכתוב גם "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה"  , בעיה , 2 מקורות סותרים ?

2 הסברים :

א.     "פקד עוון אבות " זו ה', אך לנו כבני אדם אסור לעשות זאת.

ב.     "פוקד עוון אבות על בנים……לשונאי" , כלומר מדובר על אנשים שממשכים את חטא האב , הם יקבלו פעמים, גם בשביל חטאם וגם בשביל אביהם.

מקרה מיוחד :

  • עכן לקח מהשלל באיסור (כאשר יהושוע כובש עם עם ישראל את יריחו)   "וישרפו אותם באש וירגמו אותם באבנים" זהו המקרה היחיד בתנ"ך בו מענישים ילדים על חטא ההורים

2 הסברים לכך  :

        א. כתוב "וירגמו אותו …." הכוונה כנראה שסקלו רק אותו, הבנים לא נהרגו , לקחו אותם לשם למען יראו ויראו.

        ב.  עכן לקח מהשלל והביא באוהל שלו, לא ניתן לומר שהבנים לא ידעו , ולכן הם נהרגו בגלל החטא שלהם.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: