ברוניסלב מלינובסקי – סיכום

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות: ברוניסלב מלינובסקי

מתוך: מבוא לתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – לייקקונו!

ברוניסלב מלינובסקי (1884-1942)

ברוניסלב מלינובסקי הוא אחד האנתרופולוגים הגדולים שעיצבו את התחום כמו שהוא היום. יליד פולין אך פעל באנגליה. דוקטורט מ LSE (בית ספר לכלכה) ב 1922 ושם לימד עד מלחמת העולם השנייה, אז עבר לאוניברסיטת ייל בארה"ב. נחשב לאבי הגישה הפונקציונליסטית באנתרופולוגיה הבריטית (יחד עם רדקליף בראון) ואף לחלוץ שיטת התצפית המשתתפת. עבודתו המפורסמת עסקה באיי הטרובריאנדים. השאלה לא על המקור אלא על התפקוד – כיצד החברה פועלת לתחזוק חבריה ומענה לצרכיהם (עם דגש על צורך בהרגעת חרדות ולחצים פסיכולוגיים קיומיים)? כלומר, מלינובסקי חידש באופן שבו הוא שאל את השאלה, כי העיסוק עד אז היה במקור ההיסטורי של כל מיני תופעות חברתיות, והוא טען שאנו צריכים לשאול מה התפקיד של כל דבר בחברה, ואיך זה משרת את החברה? מבחינת מלינובסקי, המבנה של החברה והמנהגים בה צריכים לתת מענה לצרכים שמעוגנים במבנה הנפשי והפיזי של בני האדם, באופן קולקטיבי (בשונה מהפונקציונליזם המבני, שם מדובר בפונקציה קולקטיבית שעליה המבחנה החברתי צריך לענות – ולא מבנה פיזיולוגי ופסיכולוגי כמו כאן). זיהה שלושה סוגי צרכים:

  1. צרכים אינדיבידואליים – מזון, רביה, הגנה.
  2. צרכים אינסטרומנטאליים – שימור כוח אדם ודפוסי התנהגות.
  3. צרכים אינטגרטיביים – אינטלקטואלים, רגשיים ומעשיים (זהותיים).

כלומר, החברה בנויה באופן כזה שבו היא מסדירה מענה לצרכים הבסיסיים של האינדיבידואלים שחיים בתוכה. המענה לצרכים הללו ניתן על ידי החברה בצורה של מוסדות חברתיים:

  1. צרכים אינדיבידואליים – כלכלה, משפחה ולחימה.
  2. צרכים אינסטרומנטאליים – חינוך ופיקוח.
  3. צרכים אינטגרטיביים – מגיה, דת ומדע.

טען ליחסיות תרבותית – יש להכיר כל תרבות על פי מאפייניה ומרכיביה הייחודיים תוך ניסיון להבין את מלוא עומקה ומורכבותה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: