סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: השוואה בין התניה קלאסית להתניה אופרנטית

סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: השוואה בין התניה קלאסית להתניה אופרנטית

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה 

השוואה בין התניה קלאסית להתניה אופרנטית

 

נקודות דמיון:

  • שתי התיאוריות מתמקדות ביצירת קשר בין אירועים שונים: בהתניה קלאסית נלמד הקשר בין גירוי מותנה לגירוי בלתי מותנה. ובהתניה אופרנטית נלמד הקשר בין תגובה לחיזוק.
  • שתי התיאוריות מניחות שההתנהגות נשלטת ע"י הסביבה: בהתניה קלאסית הסביבה  קובעת אם להציג את הגירוי המותנה לפני הגירוי הבלתי מותנה. בהתניה אופרנטית הסביבה קובעת אם התנהגות מסוימת תחוזק או תיענש.
  • בשתי ההתניות ניתן למצוא חיזוק:בהתניה אופרנטית מדובר בחיזוק –גירוי שניתן לאחר ביצוע תגובה ואילו בהתניה קלאסית ניתן לראות בגירוי הבלתי מותנה הניתן לאחר הגירוי המותנה חיזוק המגדיל את תדירות התגובה.

 

 

נקודות שוני:

  • בהתניה קלאסית הלומד פאסיבי הוא מבצע תגובה רפלקסיבית שאינה תלויה ברצונו. בהתניה אופרנטית הלומד פעיל התגובה שהוא מבצע תלויה ברצונו. הלומד מבצע תגובה מסוימת על מנת לזכות בחיזוק.
  • בהתניה קלאסית לא נלמדת כל תגובה חדשה, אלא תגובה ישנה מתרחשת לנוכח גירוי חדש כתוצאה מתהליך ההתניה.בהתניה אופרנטית נלמדות גם תגובות חדשות באמצעות שיטת עיצוב התנהגות.
  • בהתניה אופרנטית החיזוק ניתן תמיד לאחר ביצוע התגובה והוא מותנה בביצועה ואילו בהתניה קלאסית החיזוק (הגירוי הבלתי מותנה) ניתן לפני ביצוע  התגובה ואינו מותנה בביצועה.

 

 

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: