מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: מבחנים והבדלים בינאישיים

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: מבחנים והבדלים בינאישיים

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה 

מבחנים והבדלים בינאישיים

מאפייני מבחן תקין:

מהימנות בודקת את מידת יציבות המבחן. יכולת האדם מעבר לתנאי המבחן (זמן, מצב רוח, תנאים פיסיים, טעיות מדידה). המבחן עקבי ויציב מעבר לזמן, גרסאות, תנאי העברה ובודקים.

 • מהימנות חוזרת (Test Retest): דירוג דומה בשתי פעמים שונות. רלוונטי עבור תכונה יציבה. באיזה מידה הציון במבחן מושפע ממצב או מתכונה?
 • מהימנות טפסים מקבילים: יציבות של התוצאה מעבר לגרסאות. בודקים נבדקים בשני נוסחים ומחשבים מתאם ביניהם, בודקים אם המיקום היחסי נשמר.
 • מהימנות חצויה/פנימית: ההומוגניות של הפריטים במבחן, העקביות הפנימית של הטופס. מחלקים את המבחן ל-2 (פריטים זוגיים ואי-זוגיים ע"מ לשמור על רמת הקושי אחידה), חישוב מתאם בין שני הציונים – זוהי המהימנות החצויה של המבחן. ההומוגניות של המבחן החצוי תלויה בהטרוגניות של התכונה שבודקים ובגודל המדגם.
 • מהימנות בין שופטים: באיזה מידה הציון במבחן הוא תלוי שיפוט, עד כמה השופטים אחידים בדירוג שלהם. רלוונטי במבחנים של שיפוט התרשמותי, לשופטים תפקיד פרשני. בונים קריטריונים אחידים עד שמגיעים למהימנות מקובלת.

נורמות – המיקום היחסי של ציון מסוים באוכלוסיה הנבחנת. לאבחן הבדלים אינדיווידואליים. דירוג שווה גם מעבר לזמן.

 • ממוצע וסטיית תקן: מחשבים ציוני תקן, מעבירים לסולם חדש ע"י הכפלה (תיקון קוסמטי).

(G-A)/(|G-A|) * סטיית תקן חדשה +  ממוצע חדש.

 • ציון לפי גיל מנטאלי: הגיל המנטאלי של השאלה הוא חציון הגיל של הילדים שפתרו אותה נכון. הגיל המנטאלי של הנבדק הוא של השאלה הקשה ביותר שהצליח לפתור.

תוקף יתכן שהמבחן שיטתי (עקבי = מהימן), אך האם המבחן בודק את מה שהוא אמור לבדוק?

 • תוקף נראה: האם נראה כי המבחן בודק את מה שהוא אמור לבדוק? לפעמים תוקף נראה עלול להזיק כי הנבדק יטה את תשובותיו.
 • תוקף תוכן: משקף את עולם התוכן אותו הוא אמור לבדוק? צריך לבנות את המבחן על אשכולות מכל התכנים הרלוונטיים, ולוודא שהמבחן כולל את כולם.
 • תוקף ניבוי תלוי קריטריון: המשתנה הנמדד אמור לנבא קריטריון שמשמש מדד לביצועים של אנשים. המתאם בין ציון המבחן לבין הצלחה במדד הנבדק – זה תוקף ניבוי. לעיתים לוקח זמן וכסף רב לפתח תוקף ניבוי ולכן נשתמש ב
 • תוקף בו זמני – מבחן אחר הקיים בשוק, המשמש לקבוע מהם הקשרים של ההצלחה בין המבחנים.
 • תוקף מבנה: לתוקף זה אין מדד מספרי, בודק מבנים היפותטיים שאין להם ביטוי תצפיתי ישיר. בונה מבחן שבודק את התאוריה והממצאים לגבי המבחן מזינים ומשנים את התאורייה. אין לתהליך זה סוף מוגדר.

כדי לבדוק הבדלים צריך ליצור מבחנים פסיכולוגיים. כל פריט הוא שאלה, נותנים לכל פריט ציון. הציון הסופי הוא הסכום/ממוצע של הפריטים. חלק מהפריטים הם הפוכים.

מה המבחן בודק? מצב – מאפיין פסיכולוגי חולף. משתנה מהר-  מצב רוח. לאט – אינטליגנציה.

סוג הביצוע שנמדד במבחן:

 • ביצוע אופייני – התכונות והתנהגות אופיינית של האדם.
 • ביצוע מקסימאלי – להתאמץ במבחן ע"מ שהתוצאה תשקף את מה שהוא רוצה שייבדק.

מבחני הישג – תוצר של הכשרה מוגדרת, תהליך רכישה של מיומנות.

מבחני יכולת – בדיקת מיומנות שנרכשה במהלך החיים.

(פסיכומטרי – מבחן יכולת שיש בו מרכיבי הישג רבים.)

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: