מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: חלומות

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: חלומות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

חלימה היא מצב שונה של מודעות אשר בו תמונות ופנטזיות מהזיכרון מבולבלים זמנית עם מציאות חיצונית.

מחקרי שנת REM מוכיחים כי אנשים שאינם זוכרים את חלומותיהם חולמים באותה מידה כמו אנשים שזוכרים אותם. כאשר מעירים אנשים משנת REM הם בד"כ זוכרים את החלום שחלמו.

המודל המקובל בנוגע לזכירת חלומות תומך ברעיון שמה שקורה בזמן ההתעוררות הוא הגורם המכריע- אם לא מתרחשת תקופת ערות חסרת הסחות לאחר חלימה, זיכרון החלום אינו מתגבש והחלום אינו מאוחסן בזיכרון.

אם במהלך ההתעוררות מנסים לזכור את מה שחלמנו באותו רגע, חלק מתוכן החלום יישאר בזיכרון, ואם לא- החלום ידהה במהירות.

משך החלומות: מחקרים מציעים שלחלום יש את אותו אורך כמו של חוויה מקבילה בזמן ערות, אם כי אות בודד (צלצול השעון המעורר) עשוי לשחרר זיכרון עשיר. מחקרי REM מציעים שהאירועים בחלומות אורכים אותו זמן כמו במציאות.

האם אנשים יודעים מתי הם חולמים: אנשים יכולים לפעמים להכיר בכך שהם חולמים, אך מודעות זו אינה מתערבת עם הזרם הספונטני של החלום.

למספר אנשים יש "חלומות שקופים" (lucid dreams), שבהם אירועים נראים כה נורמליים עד שהחולמים מרגישים ערים ומודעים, ואף עושים "ניסויים" כדי לבדוק אם הם ערים או חולמים. מדי פעם יש "התעוררות שווא", כאשר האדם חולם שהתעורר. מספר מועט יחסית של אנשים מגיע למצב של חלומות שקופים בצורה קבועה.

האם אנשים יכולים לשלוט על תוכן חלומותיהם: ניתן לשלוט בצורה מסוימת על תוכן החלומות באמצעות השוואות לפני השינה. נבדקים שהרכיבו משקפיים אדומים מס' שעות לפני השינה דיווחו על חלומות צבועים באדום. נבדקים גם הצליחו לראות בחלום אפיון אישיותי מסוים. עם זאת, יש מעט ראיות לכך שתוכן חלום יכול להיות נשלט.

תיאוריות שונות על חלומות:

  • אוונס (1984) ראה את השינה (במיוחד שנת REM) כתקופה בה המוח מתנתק מהעולם החיצון ומשתמש בזמן התנתקות זה כדי לסנן את המידע שנקלט במשך היום ולאחד אותו לזיכרון. בזמן החלימה, התודעה המודעת חוזה בדוגמא קטנה של התרחשות השינוי והארגון מחדש של החומר, והמוח מנסה לפרש אותו כמו שהיה מפרש גירויים חיצוניים. ע"פ אוונס, חלומות הם תת-קבוצה מהכמות העצומה של המידע אשר נסרק ואוחסן במהלך שנת REM, הצצות רגעיות של המוח המודע שאנו זוכרים אם אנו מתעוררים.
  • הובסון (1997) ציין שחלימה מאופיינת בדמיון ויזואלי צורני (בדומה להזיות), חוסר עקביות של זמן, מקום ואנשים (בדומה לאי-התמצאות), חוסר יכולת לזכור (בדומה לאמנזיה) – חלימה מזכירה טירוף.
  • הוצע שלחלומות יכול להיות תפקיד של פתרון בעיות, אם כי התיאוריה הועמדה בספק על בסיס מתודולוגי.

             תוכן החלומות משתנה בהתאם לתרבות, מין ואישיות של החולם וזה מצביע על כך שלחלומות יש משמעות פסיכולוגית. תוכן החלום יכול לשקף קונפליקטים פנימיים. קווי דמיון והבדלים מבחינת גיל, מין ואפיונים תרבותיים הובילו חוקרים להשערה כי חלימה היא תהליך קוגניטיבי, אך היא שונה ממחשבה בכך שהיא חסרת הכוונה ושיקול דעת.

  • חלומות אינם יכולים להיחשב כהתמשכות שפוטה של היום הקודם, כי רק בכחצי מהם כלולים אלמנטים הקשורים לאירועים מהיום הקודם, יחס האגרסיביות גבוה מיחס האינטראקציות החברתיות וישנם יותר רגשות שליליים מאשר חיוביים. מצד שני, חוקרים מצאו התמדה גדולה בין הנושאים שאנשים חולמים עליהם לאורך שנים או עשורים, וכי יש המשכיות בין ממצאי החלום וחיי הערות – ממצאים שמציעים שלחלומות יש "משמעות".
  • "תיאוריית ההמשכיות": חלימה היא תהליך דמיוני אשר משקף את התפיסות, הדאגות וההתעסקות הרגשית של האדם.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: