מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: למידה אינסטרומנטלית ומורכבת

מבוא לפסיכולוגיה – סיכומים: למידה אינסטרומנטלית ומורכבת

חזרה לרשימת סיכומים במבוא לפסיכולוגיה

למידה אינסטרומנטלית (אופרנטית):

 • למידת קשר בין התנהגות לתוצאה.
 • למידת התנהגויות מסוימות משום שהן משפיעות על הסביבה.
 • התנהגות האדם/ החיה היא רצונית ואינסטרומנטלית (מכוונת להשגת מטרה).

חוק האפקט של ת'ורנדייק:

 • בחירה מתוך מגוון התנהגויות אקראיות, רק את אלה המובילות לתוצאות חיוביות.
 • ההתנהגות נקבעת עפ"י התוצאות.
 • למידה אינסטרומנטלית- תהליך בו ההסתברות להתנהגות מסוימת גדלה או קטנה, כתלות בתוצאותיה.

הניסויים של סקינר:

חיזוק: גירוי/ אירוע שמגדיל את ההסתברות להתנהגות שבעקבותיה הוא מגיע.

 • חיזוק חיובי- תהליך בו מחזק חיובי (תוצאה), מביר להגברת השכיחות של ההתנהגות בעתיד.
 • חיזוק שלילי- תהליך שבו התנהגות מוגברת כתוצאה מכך שהיא מסירה אירוע סביבתי לא נעים (תוצאה חיובית).

עונש:

גירוי/ אירוע שמקטין את ההסתברות להתנהגות שבעקבותיה הוא מופיע.

מתי עונש הוא אפקטיבי?

 • כאשר הוא ניתן מיד אחרי ההתנהגות.
 • כאשר הוא מתון ולא מוגזם.
 • כאשר הוא עקבי- אותה ההתנהגות מובילה תמיד לעונש.
 • כאשר במקביל מתוגמלת ההתנהגות הרצויה.

מתי עונש אינו אפקטיבי?

 • כאשר הוא חמור מידי.
 • כאשר הנענש מגיב בחרדה או בזעם.
 • כאשר הוא ניתן זמן רב אחרי ההתנהגות.
 • כאשר הנענש לא יודע כיצד להימנע ממנו בעתיד.
 • כאשר תוצאה שאמורה להוות עונש מתגלה כתגמול.

למידה מורכבת:

חוסר אונים נלמד:

התניה אופרנטית מתחרשת כאשר האורגניזם מאמין שהוא שולט בקבלת החיזוק (באמצעות התנהגות).

הניסוי של זליגמן (1976): זליגזמן קשר כלבים בזוגות ושם אותם בתאים, אשר בהם הועבר זרם חשמלי. כדי להפסיק את הזרם היה צורך ללחוץ על דוושה, אבל רק לכלב אחד הייתה גישה אליה. בכל פעם שכלב לחץ על הדוושה, הזרם החשמלי הופסק עבור שני הכלבים. בשלב הבא הופרדו הכלבים והזרם החשמלי עבר רק בחלק מסוים של התא. הכלב שקודם לחץ על הדוושה, למד מהר מאוד מה עליו לעשות כדי לא להתחשמל ועבר לחלק בתא שבו לא עבר זרם חשמלי. לכלב שקודם לא לחץ על הדוושה, לקח הרבה יותר זמן ללמוד איך להתחמק מהזרם החשמלי. זליגמן הגיע למסקנה שכלבים שהרגישו חוסר אונים (לא ידעו איך להפסיק את הזרם), הפכו להיות פסיביים משום שלא הצליחו להשיג את התוצאה הרצויה.

עיצוב התנהגות:

למידת התנהגות מורכבת ע"י חיזוק סדרת פעולות הדומות לפעולות המרכיבות אותה.

לוחות חיזוק:

 • חיזוק מלא- חיזוק ההתנהגות בכל פעם שהיא מופיעה.
 • חיזוק חלקי- חיזוק ההתנהגות רק בחלק מהפעמים שהיא מופיעה.

ראו גם:

ניסוי חוסר האונים הנרכש: מה קורה כשמוותרים על שליטה

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: