פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: מאפייני הקורבן ואלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: מאפייני הקורבן ואלטרואיזם

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

אחד הגורמים המכריעים בעזרה לאחר הנו האם יש משהו בקורבן שמרמז על כך שהצעת העזרה תהיה "בלתי-רווחית". מחקר המדגים זאת: משתף פעולה מתמוטט ברכבת, כאשר בתנאי אחד זורם לו דם מהפה ובתנאי השני לא. החוקרים שיערו כי הצעת העזרה בתנאי הראשון תהיה יקרה יותר כי סביר שהיא תחשוף את העוזר לטראומה גדולה יותר וסביר שהוא יזדקק לעזרה רפואית רבה יותר – ואכן נמצא שבתנאי השני העזרה הייתה רבה יותר (95% לעומת 65%). כלומר, למרות שהמצוקה של האדם המדמם הייתה ברורה יותר, העלויות האפשריות של העזרה מנעו הגשה של עזרה.

מאפיינים קבועים יותר של הקורבן עשויים אף הם להשפיע של שיעור העזרה: אנשים נוטים יותר לעזור לאנשים שדומים להם, כולל דמיון בגזע או בקבוצה האתנית. אפקט זה נמצא גם בחיות – פרימאטים מוותרים על מזון ואף מרעיבים עצמם, על מנת למנוע מתן שוקים לחבר מהזן שלהם. בנוסף, משיכה בינאישית, שגם היא מושפעת מדמיון, מסייעת להגברת העזרה.

מתן עזרה הנו סביר יותר כשהנזק לאחר הינו ברור והמצוקה אינה דו-משמעית. לדוג', שיעור העזרה בתנאים בהם האדם צועק (75-100%) הנו גבוה יותר מאשר בתנאים בהם הוא נותר שקט (25-40%).

גם מין הקורבן משפיע על שיעור העזרה. באופן כללי, נשים זוכות ליותר עזרה מאשר גברים, אך זה תלוי במראה החיצוני שלהן – נשים מושכות יותר או לבושות באופן נשי יותר מקבלות יותר עזרה מאחרות. יש מספר הסברים לכך: נשים בלבוש נשי עונות יותר לסטריאוטיפ של אישה חסרת ישע ותלותית וכך תופסים את הצורך שלה בעזרה כיותר גדול. בנוסף, גברים עשויים לתפוס את העזרה שלהם כ-Foot-In-The-Door ליחסים רומנטיים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: